13/05/2022

Oplossingen voor plaatstekort buitengewoon onderwijs nodig

Alle kinderen verdienen een plek op de school waar ze zichzelf het best kunnen ontwikkelen en leren, hetzij in het gewoon, hetzij in het buitengewoon onderwijs”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur OVSG. In het gewoon onderwijs moeten we meer paramedici kunnen inzetten die de leerkrachten ondersteunen bij het werken met kinderen met specifieke noden. Om het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs tegen te gaan, pleit OVSG voor het oprichten van vestigingsplaatsen zonder lange procedures en mobile units zonder gunningsplicht. Ook stellen we voor elke leerling te laten meetellen voor omkadering en werkingsmiddelen gedurende het hele schooljaar.”

Leraar geeft uitleg aan jongen