14/07/2022

Onderwijsverstrekkers vragen én nemen maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan

De Vlaamse onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers) verwachten maatregelen op korte en middellange termijn om het lerarentekort op te lossen. Ook nemen we zelf initiatieven die de problematiek kunnen verhelpen.

Die boodschap brengen we vandaag in een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Een lijst met alle voorstellen vind je hier.

Korte termijn: dringender en ambitieuzer

Als reactie op het nijpende lerarentekort nam de Vlaamse Regering maatregelen voor de korte termijn. Die zijn echter niet urgent genoeg en te weinig effectief. Er moet meer ingezet worden op rekrutering van zij-instromers en ondersteuning van beginnende leraren.

Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten: Veel veertigers overwegen een overstap naar het onderwijs, maar worden afgeschrikt door het grote loonverlies. Erken hun anciënniteit tot twintig jaar voor alle vakken, en maak de combinatie met de lerarenopleiding haalbaar. Om startende leraren voldoende te ondersteunen, geef je hen best een voltijdse job met een lesopdracht van 80%. Zo is er voldoende ruimte voor lesvoorbereidingen, begeleiding en vermijden we dat gemotiveerde leraren uitvallen door een hoge werkdruk.”

Het onderwijsveld neemt de handschoen op

Ook de onderwijsverstrekkers willen hun steentje bijdragen. Als verenigingen van schoolbesturen willen we scholen bijstaan om het werk van hun huidige lerarenkorps werkbaarder te maken, onder andere door planlast tegen te gaan waar mogelijk.

We vinden het belangrijk om ook voorstellen te doen die we zelf kunnen doen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Met een goede digitale hygiëne hoeven leraren niet langer voortdurend bereikbaar te zijn, we willen explicieter wijzen op mogelijkheden om planlast terug te dringen en volop gebruik maken van alle mogelijkheden die er zijn om personeel zo efficiënt mogelijk over de scholen heen in te zetten, zoals bij lesbijwoningen onder collega’s.”

Middellange termijn: duurzaam en doortastend loopbaanpact nodig

We vragen de minister om een politieke context te creëren om met alle sociale partners aan tafel te zitten, om werk te maken van een duurzaam en doortastend loopbaanpact.

We werken deze zomer een concreet plan uit om de druk van administratieve werklast te verlichten en jonge leraren nog beter te begeleiden”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. Van de overheid verwachten wij dat zij even concreet werk maakt van een hedendaags personeelsstatuut en regelgeving in het onderwijs, met meer flexibiliteit voor scholen én voor leraren. Alleen zo kunnen we de job van leraar op lange termijn een nieuw elan geven om nieuwe krachten aan te trekken en ze aan boord te houden.”