15/11/2022

Leerpunt versterkt scholen en pedagogische begeleiding

Vandaag gaat Leerpunt van start, een onafhankelijk kenniscentrum dat alle wetenschappelijk onderzoek samenbrengt en vertaalt naar de klaspraktijk.

Persconferentie leerpunt pedro debruyckere

De onderwijsverstrekkers, waaronder OVSG, sturen het kenniscentrum mee aan. OVSG beschouwt dit als een kans om nog sterker samen te werken aan onderwijskwaliteit met scholen, centra en academies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en data. In het buitenland heeft men hier al goede ervaringen mee, zoals het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in Nederland of de Education Endowment Foundation (EEF) in Groot-Brittannië.

Marijke Vermandere, directeur pedagogische begeleiding OVSG: Onze pedagogische begeleidingsdienst werkt nu al intensief met scholen en teams aan datageletterdheid. We merken dat onderwijsinstellingen over een massa data beschikken, maar het is niet zo eenvoudig om dit om te zetten in acties. Ook is er een grote hoeveelheid relevant wetenschappelijk onderzoek, maar dat komt niet altijd tot bij de teams. Schoolteams hebben nood aan een vertaalslag naar de praktijk. Het nieuwe Leerpunt zal wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de klas en tools aanreiken. Het is onze opdracht om de scholen verder te ondersteunen bij de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in hun context en praktijk. Het werk van Leerpunt versterkt onze pedagogische begeleiding in haar rol. Deze samenwerking biedt een kans om, gebaseerd op onderzoek en data, resultaatgericht aan onderwijskwaliteit te werken met onze scholen, centra en academies.”