24/05/2022

Koopkracht leerplichtonderwijs daalt: kwaliteitsvol school maken kost geld

Onze scholen ondervinden elke dag dat hun koopkracht daalt. Inflatie, stijgende energiekosten en de hogere kosten voor bouw of renovatie treffen de hele maatschappij en dus ook het onderwijs.

Daarnaast zijn er meer specifieke oorzaken, zoals het feit dat de groei van het aantal leerlingen maar voor 40% is meegerekend in de werkingsmiddelen en dat er in bepaalde schooljaren géén of slechts een gedeeltelijke indexering van de werkingsmiddelen voor onderwijs kwam.

Daarom schreven we samen met de andere onderwijsverstrekkers de nota Ook na corona moeten scholen openblijven’. OVSG wil hierbij twee elementen benadrukken. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Ten eerste willen we niet dat de stijgende kosten worden afgewenteld op ouders en leerlingen. De kosteloosheid (basisonderwijs) en kostenbeheersing (secundair) zorgen ervoor iedereen toegang kan krijgen tot kwaliteitsvol onderwijs en dat is een basisrecht. Ten tweede worstelt niet alleen het leerplichtonderwijs met een dalende koopkracht, ook onze academies voor deeltijds kunstonderwijs voelen elke dag hoe stijgende kosten wegen op hun werking. We willen niet dat het gewaardeerde deeltijds kunstonderwijs dat we op dit moment kunnen bieden aan kwaliteit moet inboeten.”