23/05/2024

Hertekening buitengewoon secundair en actieplan duaal leren

Deze week pakt de Vlaamse onderwijsraad uit met twee adviezen: een hertekening van het BuSO en een actieplan over duaal leren. Beide adviezen hebben als doel om sterk praktijkgericht onderwijs uit te bouwen dat alle jongeren kansen geeft op de arbeidsmarkt. 

OVSG werkte hier intensief aan mee. Onze directies gaven feedback uit hun eigen ervaringen en praktijk. Beide adviezen kunnen ertoe bijdragen dat de ongekwalificeerde uitstroom vermindert.

Leerlingen doen aan houtbewerking en tekenen een ontwerp.© GTI Beveren
Leerlingen tijdens praktijkles in GTI Beveren.