30/09/2022

Extra steun voor onderwijs in begroting zeer welkom

OVSG is tevreden dat er in de begroting extra inspanningen geleverd worden om de kosten voor scholen, centra en academies te drukken.

Groep leerlingen op de speelplaats

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Bij de versnelde indexering van de werkingsmiddelen wordt ook het deeltijds kunstonderwijs meegenomen en dat is goed nieuws voor onze academies waarvan de meerderheid door steden en gemeenten wordt ingericht. Ook de energiesteun is zeer welkom en voor energie-intensieve richtingen TSO en BSO komt daarbovenop een eenmalige investering. Tot slot heeft OVSG altijd gepleit voor een extra teldatum in het buitengewoon onderwijs omdat scholen op die manier sneller extra middelen krijgen als ze bijkomende leerlingen krijgen.”