16/06/2022

Eindtermen vernietigd, maar modernisering gaat door

Vandaag sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs. We krijgen een glashelder arrest dat geen impact heeft op de modernisering maar wel de eindtermen vernietigt.

Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk rekening gehouden met de maatschappelijke impact: de vernietiging komt er pas over vier schooljaren. Dat betekent dat secundaire scholen tot schooljaar 24-25 kunnen voortwerken zoals ze nu gestart zijn.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Wij hebben er altijd voor gepleit om de modernisering niet te laten stilvallen. We zijn dan ook blij dat het Grondwettelijk Hof de impact op de modernisering beperkt door ons nog vier schooljaren te laten voortwerken. Zo zijn er geen gevolgen voor de onderwijsloopbaan van leerlingen. Dat is een geruststelling voor directies, teams, leerlingen en ouders. Ondertussen krijgen we de tijd om eindtermen voor de tweede en de derde graad te herbepalen die recht zullen doen aan de vrijheid van onderwijs zodat ook onze schoolbesturen en directies hun eigen lokaal onderwijsproject kunnen realiseren.”