05/01/2023

CLB en SIHO lanceren zelfhulpplatform voor leerlingen secundair onderwijs

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) slaan de handen in elkaar. Het studentenplatform MoodSpace wordt dit jaar doorontwikkeld, zodat ook leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen gebruikmaken van verschillende beproefde online zelfhulpinterventies.

Samenwerking SIHO-CLB

MoodSpace werd in 2021 gelanceerd door het SIHO, in nauwe samenwerking met studenten, academische experten, en de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Prof. dr. Ronny Bruffaerts (KU Leuven) en prof. dr. Maarten Vansteenkiste (UGent) zijn de academisch promotoren.

MoodSpace is een plek voor studenten met betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Uitgangspunt is het public mental health-perspectief waarbij wetenschappelijk onderbouwde instrumenten worden aangereikt.

Vanuit de CLB-sector wordt reeds langer werk gemaakt van de uitrol en bekendmaking van online tools die inzetbaar zijn in de leerlingenbegeleiding. Er was zodanig veel interesse voor het initiatief van SIHO, dat al snel samenwerking gezocht en gevonden werd. Concreet zullen in 2023 drie online tools uit MoodSpace aangepast worden voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Het betreft programma’s zoals LifeCraft, die de veerkracht van leerlingen versterken. 

Monitoring van het mentaal welzijn van leerlingen

Naast de online zelfhulptools zal ook de Welzijnsmonitor die SIHO recent in het hoger onderwijs opgezet heeft, aangepast worden voor het leerplichtonderwijs. Op deze manier beschikken we ook in de toekomst over een representatief beeld van de mentale gezondheid van leerlingen in het secundair onderwijs. Dit maakt het mogelijk om in de nabije toekomst (online) interventies te ontwikkelen die nog meer afgestemd zijn op de actuele noden van leerlingen.

Project CLB online

De CLB-sector krijgt steun van minister Weyts om het project CLB online uit te werken. Met deze middelen wordt een online platform uitgewerkt dat de communicatie tussen CLB, leerlingen, ouders en school moet bevorderen. De online tools uit MoodSpace zullen via dit platform makkelijk bereikbaar zijn. 

Onderwijsminister Ben Weyts: Na de schok van de coronacrisis hebben we mentaal welzijn bovenaan de agenda gezet. Zo hebben we onder meer de CLB’s versterkt en MoodSpace gelanceerd. Dankzij de samenwerking tussen MoodSpace en de CLB’s krijgen scholieren toegang tot betrouwbare hulpmiddelen. We laten dit thema niet meer los. Je mentale gezondheid onder de loep nemen en verbeteren zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn”.

MoodSpace is als studentenplatform te vinden op https://​moodspa​ce​.be/nl. Het platform is er ook in het Engels beschikbaar.

Leerlingen die vragen hebben over hun mentaal welzijn, studiekeuze, gezondheid en/​of het leerproces kunnen nu reeds terecht op CLBch@t via https://​clbchat​.be. Ze kunnen er anoniem en gratis terecht met al hun vragen. Ook ouders zijn er welkom.

Vragen?