17/01/2023

86 procent kleuters scoort goed op taalscreening

Uit de KOALA-taalscreening blijkt dat een meerderheid van de kleuters (86%) in het najaar van de derde kleuterklas klaar is om te starten in het eerste leerjaar. De overige 14% krijgt tot en met juni intensieve begeleiding van de leerkracht om het taalniveau te verhogen. Stedelijke en gemeentelijke scholen werken intensief aan taalvaardigheidsonderwijs, ondersteund door de pedagogische begeleiding van OVSG.

Kleuters De Regenboog Sint Laureins
Meester luistert naar een klas van kleuters, samen zittend in een kring

De KOALA-screening gaat door in het najaar. Dat betekent dat kleuterleraren nog een dik half jaar hebben om te werken met kleuters die onvoldoende scoren.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Laten we onze kleuters de tijd geven om zich te ontwikkelen, op die leeftijd maakt een half jaar een wereld van verschil. Tegelijk is elk kind met taalachterstand er één te veel. Daarom biedt onze pedagogische begeleiding gerichte ondersteuning aan scholen en teams zodat ze de resultaten goed kunnen analyseren actie ondernemen waar nodig.”

Taal en taalvaardigheidsonderwijs is al lange tijd een speerpunt van de pedagogische werking van OVSG. Vorig schooljaar organiseerden we lerende netwerken voor leraren, zorgleraren en zorgcoördinatoren van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Dit jaar zetten we onze begeleiding voort met zitdagen en klasbezoeken, waarop elke school haar specifieke vragen kan bespreken. We bieden ook begeleiding aan schooldirecties zodat ze de resultaten op schoolniveau kunnen analyseren en omzetten in verbeteracties.