Eerste graad B-stroom

Onderwijsdoelen eerste graad – 2B

Download de goedgekeurde leerplannen voor het tweede leerjaar van de eerste graad van de B-stroom.

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissies van het openbaar onderwijs. De lessentabellen zijn richtinggevend. Scholen kunnen op basis van de schooleigen visie en context eigen accenten leggen of andere invullingen voorzien.

Basisvorming 20 uren
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2 uren
Leerplan B-stroom 18 uren

In het tweede leerjaar van de B-stroom kiest de leerling maximum 3 basisopties voor 10 lesuren.

Basisopties (specifiek gedeelte) 10 uren
Economie en organisatie
Kunst en creatie
Maatschappij en welzijn
Sport
STEM-technieken
Voeding en horeca
Opstroomoptie

De leerling kiest binnen het aanbod van de school 1 of meer verdiepende differentiatiepakketten. De klassenraad kan bij het begin of in de loop van het schooljaar 1 of meer remediërende differentiatiepakketten aan de leerling opleggen. De lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed.

Differentiatie 2 uren

Heb je een vraag?

Coördinator Pedagogische begeleiding - Oost- en West-Vlaanderen
02 506 50 28