Eerste graad A-stroom

Onderwijsdoelen eerste graad – 2A

Hier vind je de goedgekeurde leerplannen voor het tweede leerjaar van de eerste graad van de A-stroom.

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissies van het openbaar onderwijs. De lessentabellen zijn richtinggevend. Scholen kunnen op basis van de schooleigen visie en context eigen accenten leggen of andere invullingen voorzien.

Basisvorming 25 uren
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2 uren
Leerplan A-stroom 23 uren

In het tweede leerjaar van de A-stroom kiest de leerling één basisoptie voor 5 lesuren.

Basisopties (specifiek gedeelte) 5 uren
Economie en organisatie
Kunst en creatie
Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Sport
STEM-technieken
STEM-wetenschappen
Topsport
Voeding en horeca
Differentiatie 2 uren

De leerling kiest binnen het aanbod van de school 1 of meer verdiepende differentiatiepakketten. De klassenraad kan bij het begin of in de loop van het schooljaar 1 of meer remediërende differentiatiepakketten aan de leerling opleggen. De lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed.

Heb je een vraag?

Coördinator Pedagogische begeleiding - Oost- en West-Vlaanderen
02 506 50 28