Eerste graad B-stroom

Onderwijsdoelen eerste graad – 1B

Hier vind je de goedgekeurde leerplannen voor het eerste leerjaar van de eerste graad van de B-stroom.

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissies van het openbaar onderwijs. De lessentabellen zijn richtinggevend. Scholen kunnen op basis van de schooleigen visie en context eigen accenten leggen of andere invullingen voorzien.

Basisvorming 27 uren
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2 uren
Leerplan B-stroom 25 uren
Differentiatie 5 uren

Je kan de lesuren differentiatie invullen als een verdieping of een remediëring van onderdelen van de basisvorming.

De school biedt enerzijds ten minste twee verdiepende differentiatiepakketten aan en anderzijds die remediërende differentiatiepakketten waaraan de leerlingen behoefte hebben.

Heb je een vraag?

Coördinator Pedagogische begeleiding - Oost- en West-Vlaanderen
02 506 50 28