Derde graad ASO TSO KSO BSO

Onderwijsdoelen derde graad

OVSG-scho­len kun­nen in de derde graad wer­ken met leer­plan­nen van het GO!, Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren of Pro­vin­ci­aal Onder­wijs Vlaanderen.

Als leerkracht vraag je best aan je directie welke leerplannen in jouw school gebruikt worden.

Welk leerplan de school ook gebruikt, onze pedagogische begeleiding begeleidt de implementatie van een schooleigen curriculum.

Let op – de leerplannen van de derde graad blijven nog geldig tot en met schooljaar 2024-2025. In de bibliotheek vind je de leerplannen voor alle onderwijstypes terug.

Heb je een vraag?

Coördinator Pedagogische begeleiding - Oost- en West-Vlaanderen
02 506 50 28