Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nederlands

Nederlands: het ABC van het leerplan

Je leert het leerplan Nederlands hanteren als een waardevolle kijkwijzer

Oren open & boeken open! Begrijpend luisteren in de kleuterklas - verdiepingssessie

Je volgde de vorming ‘Oren open! Begrijpend luisteren in de kleuterklas’ en wil meer... Een krachtige leesomgeving in je kleuterklas. Hoe kan je je boekenhoek inrichten en welke leesimpulsen kan je je kleuters bieden? 

Oren open! Begrijpend luisteren in de kleuterklas - basissessie

Begrijpend luisteren is een cruciale stap in de taalverwerving van je kleuters. Voorlezen is inademen, begrijpen is uitademen. 

Van technisch tot vloeiend lezen

Doelgericht werken aan technisch en vloeiend lezen. 

Een schat aan woorden. Woordenschat in de lagere school

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in hoe kinderen taal leren en verwerven, rekening houdend met de beginsituatie van elk kind. 

Een schat aan woorden. Woordenschat in de kleuterschool

Creëer een rijke klasomgeving waarin je op impliciete en expliciete manier met woordenschat aan de slag gaat. 
Laat je kleuters genieten, savoureren van de woorden.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs