Disclaimer

Dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of de entiteit aan wie het geadresseerd is. Het kan persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie bevatten. Als je dit bericht per vergissing ontvangt, verzoeken we je om de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het bericht van je computer te verwijderen. Je mag dit bericht niet wijzigen, doorsturen, verspreiden of de inhoud ervan bekendmaken aan derden.

OVSG doet al het mogelijke om het e-mailverkeer virusvrij te houden. OVSG kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, wijzigingen aan de inhoud of schade die te wijten is aan het gebruik van het medium.

Dit bericht bindt OVSG uitsluitend indien het ook schriftelijk bevestigd is en ondertekend door een lid van de directie.