Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Pedagogisch medewerker

Voor de pedagogische begeleidingsdienst zoeken wij, met het oog op het aanleggen van een kandidatenpool, pedagogisch medewerkers.

Wie wij zoeken

Onze pedagogische begeleidingsdienst wenst voor alle onderwijsniveaus een kandidatenpool aan te leggen voor pedagogisch medewerkers. Wij zijn op zoek naar collega’s die enerzijds breed inzetbaar zijn en anderzijds vanuit een specifieke expertise kunnen bijdragen aan onze opdracht.

Voor een snelle indiensttreding zijn we meer specifiek op zoek naar de volgende profielen:

 • vanuit het kleuter- of lager onderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenonderwijs of CLB’s;
 • vanuit het gewoon of het buitengewoon onderwijs;
 • als leerkracht, ondersteuner, zorgleraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, ICT-coördinator, beleidsondersteuner of directeur;
 • vanuit inhoudelijke expertise op het vlak van:
  • differentiëren en ondersteunen in kader van brede basiszorg
  • handelingsgericht werken
  • digitale didactiek en gecombineerd leren
  • datageletterdheid in functie van kwaliteitsontwikkeling.

Taken

Iedere pedagogisch medewerker ondersteunt scholen en geeft er vorming. Elke medewerker heeft daarbij eigen talenten die worden benut, maar algemeen kunnen we stellen dat hij/zij wordt ingezet om:

 • schoolteams te ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen;
 • professionaliseringsinitiatieven te organiseren voor leraren en andere personeelsleden (pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, werkgroepen,...);
 • innovaties te helpen realiseren in functie van schoolontwikkeling;
 • samen met collega's netwerken te ontwikkelen, te ondersteunen en te organiseren;
 • in team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium: syllabi, leerplannen, OVSG-toets, visieteksten, begeleidingsmateriaal, professionaliseringstrajecten, brochures, ...

Wat wij verwachten

 • Je beschikt over volgende competenties.
  • Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.
  • Je coacht anderen met het oog op het ontwikkelen van zelfreflectie en probleemoplossende vaardigheden.
  • Je blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die onderhevig zijn aan veranderingen.
  • Je werkt op een vooruitziende manier en probeert mogelijke problemen te voorkomen.
  • Je vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd besluit en houdt rekening met de gevolgen.
 • Je hebt interesse voor onderwijsaangelegenheden.
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om zelfstandig en in een multidisciplinair team te werken.
 • Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen.
 • Je bent bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG (huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) en naar stedelijke en gemeentelijke scholen in een bepaalde regio.

Wat wij bieden

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanciënniteit.
 • Je ontvangt een kosten -en verplaatsingsvergoeding.
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen.
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten.
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
 • Je krijgt kansen tot permanente professionalisering.
 • Je werkt samen met een enthousiast team.
 • Je krijgt een voltijdse opdracht van 38 uur per week.
 • Je behoudt de vakantieregeling vanuit het onderwijs. Bijkomend heb je nog 10 extra vrije dagen per schooljaar.

Algemene voorwaarden

 • Je bent een vastbenoemd of aangesteld personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs.
 • Je krijgt van jouw schoolbestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht.
 • Je respecteert het pedagogisch project van de te begeleiden scholen.

Interesse?

Stuur uiterlijk op woensdag 19 mei 2021 je motivatiebrief met uitgebreid CV naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, op het e-mailadres personeel@ovsg.be. Maak in je motivatiebrief duidelijk wat jouw voornaamste expertise is. Vermeld zeker je stamboeknummer. En vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert.

De kandidaten die aan de voorwaarden voldoen worden door een extern bureau uitgenodigd voor een generieke screening op basis van de algemene competenties die hierboven worden beschreven. Deze screening zal doorgaan tussen 24 mei en 5 juni 2021. De uitnodiging voor de generieke screening wordt rechtstreeks door het bureau gedaan.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de generieke screening worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. De mondelinge proef vindt plaats op woensdagen 9, 16 en 23 juni 2021. Je zal een opdracht krijgen ter voorbereiding van deze proef. Tijdens de mondelinge proef peilt de selectiejury naar jouw pedagogisch-didactische kennis en jouw agogische inzichten en vaardigheden met betrekking tot onderwijsondersteuning.

Op grond van de resultaten behaald op de verschillende proeven spreekt de selectiejury een eindoordeel uit over het al of niet geslaagd zijn. De kandidaten worden in de week van 28 juni op de hoogte gebracht van deze eindbeslissing.

Nog vragen?

Met al jouw vragen kan je terecht bij kathleen.charliers@ovsg.be (02 506 50 82) van de dienst Personeel & Organisatie.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs