Bos Omnis­port

Peti­te-Cha­pel­le - Les Sarts

Op bos­klas bij de Fran­se grens en Cou­vin: het land van rivier­en, meren en die­pe bos­sen voor unie­ke boswandelingen. 

Ook op het domein zijn er meer­de­re vij­vers die beschik­ken over een eco­lo­gisch waterzuiveringssysteem.

Petite-Chapelle Les Sarts - gebouw

Bereik­baar­heid

Niet bereik­baar met het open­baar vervoer.

Accom­mo­da­tie

 • 112 Bed­den ver­deeld over kamers van 2, 4, 6 of 8 personen
 • Gemeen­schap­pe­lijk sani­tair beschik­baar met lava­bo’s, dou­ches en toiletten
 • 2 Res­tau­rants (65 en 45 plaatsen)
 • 5 Ver­ga­der- of klaslokalen
 • 1 Gro­te zaal met een capa­ci­teit van 80 zitplaatsen
 • 4 Gezel­li­ge zitkamers

Omge­ving

 • Sport- en spel­ter­rein: 2 voet­bal­vel­den, 2 ten­nis­vel­den, bas­ket­bal- en volleybalvelden
 • Park van 2 hec­ta­re groot

Pri­jzen

 • 1 begelei­der per 10 kin­de­ren gratis

Let op – de pri­jzen voor het huidi­ge en vol­gend school­jaar verschillen.

Voor het School­jaar 2022-2023

Aantal dagen 3-daagse 4-daagse Midweek
Kleuteronderwijs € 80,00 € 120,00 € 150,00
Lager onderwijs € 90,00 € 135,00 € 160,00
Secundair onderwijs € 90,00 € 135,00 € 160,00

Voor het School­jaar 2023-2024

Aantal dagen 3-daagse 4-daagse Midweek
Kleuteronderwijs € 88,00 € 132,00 € 164,00
Lager onderwijs € 99,00 € 148,50 € 175,00
Secundair onderwijs € 99,00 € 148,50 € 175,00

Sup­ple­men­ten

 • Laken­pak­ket: € 7,00 of zelf meebrengen
 • School­kaart: € 9,00 per school

Inbe­gre­pen in de prijs

 • Vol­pen­si­on

Edu­ca­tie­ve activiteiten

Het cen­trum ligt in de buurt van het stad­je Cou­vin. De fusie­ge­meen­te Cou­vin is een land van rivier­tjes, meren en die­pe bos­sen en biedt het zui­den van deze streek, La Val­lée des Eaux Vives, een unie­ke natuur­lij­ke rijk­dom. Via het cen­trum kan een natuur­gids geboekt wor­den voor bos­wan­de­lin­gen van vari­a­be­le duur. Op het domein zijn enke­le vij­vers aan­we­zig die beschik­ken over een eco­lo­gisch waterzuiveringssysteem.

Ook in de rui­me omge­ving zijn ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten rond natuur en eco­lo­gie moge­lijk. Zo zijn er het natuur­pad van Alba­tros, het natuur­park Les Virel­les of het cen­trum Marie Vic­to­rin. Naast natuur­ac­ti­vi­tei­ten zijn ook ande­re uit­stap­pen moge­lijk, zoals een bezoek aan het oude Cou­vin of aan het his­to­ri­sche Fran­se stad­je Rocroi (bei­de op wandelafstand).

Sport- en spelmateriaal

 • Ten­nis­rac­kets (ten­nis­bal­len zelf meebrengen)
 • Staf­kaar­ten
 • Kin­der­bi­bli­o­theek
 • Kom­pas

Foto­ga­le­rij

Rue du Brûly 51
5660 Petite-Chapelle
Routebeschrijving
060/37 73 92 www.aep-group.be
Capaciteit
126 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina