Bos

Ieper - De Iep

Logeer in een com­for­ta­bel jeugd­ver­blijf in het groe­ne hart van Flan­ders Fields. 

Ver­ken de his­to­ri­sche stad Ieper, met de Last Post, het Flan­ders Fields Muse­um, de nacht­wacht, of het Tor­tel­bos en de Ver­dron­ken Weide…

Ieper De Iep

Bereik­baar­heid

Met de auto: ga via de E17 en A19. Voeg in op de Noor­der­ring, neem de afslag N308 rich­ting Ieper/​Vlamertinge. Sla links­af naar de Poperingseweg/​N308.
Met de trein tot in het sta­ti­on​‘Ieper’. Van hier­uit neem je bus 60 en stapt af aan hal­te Ieper Capu­cie­nen­straat, van hier­uit nog 5 minu­ten wan­de­len, anders van aan het sta­ti­ons een 20 minu­ten wandelen.

Accom­mo­da­tie

 • 21 Kamers met 3 of 4 bed­den ver­deeld over 2 verdiepingen
 • Lava­bo op de kamer, dou­ches en toi­let­ten op de gang
 • Eet­zaal (kan ook gebruikt wor­den als extra lokaal)
 • 1 Les­lo­kaal voor­zien van schrijf­bord, bea­mer voor de pro­jec­tie van digi­ta­le TV, dvd, video en lap­top. Het lokaal kan ook opge­splitst wor­den door mid­del van een mobie­le wand
 • Draad­loos inter­net is gra­tis ter beschikking
 • Ont­span­nings­zaal met bar, ping­pong­ta­fel en voetbaltafel
 • Info­map De Iep’

Omge­ving

 • Gro­te tuin met een ver­tel­hoek in arenavorm
 • Speel­wei­de voor spor­tie­ve activiteiten
 • Kamp­vuur­mo­ge­lijk­he­den
 • Ice-Moutain
 • Ieper met de Last Post, het Flan­ders Fields Muse­um, het Tor­tel­bos of de Ver­dron­ken Weide
 • Bel­le­wae­r­de
 • De kust (ligt op ca. 25 kilometer)

Prij­zen

 • 1 Bege­lei­der per 10 kin­de­ren gra­tis voor het lager onderwijs
 • 1 Bege­lei­der per 6 kin­de­ren gra­tis voor het bui­ten­ge­woon onderwijs
 • 1 Bege­lei­der per 15 kin­de­ren gra­tis voor het secun­dair onderwijs

Opge­let

 • Extra bege­lei­ders beta­len dezelf­de prijs als de leerlingen
 • LPrij­zen voor het hui­di­ge en vol­gend school­jaar verschillen

Voor het Kalen­der­jaar 2023

Aantal dagen 2-daagse 3-daagse 4-daagse Midweek
€ 53,50 € 90,60 € 127,70 € 164,80

Basis­for­mu­le: van mid­dag­maal 1ste dag tot en met mid­dag­maal laat­ste dag.
Inclu­sief: over­nach­tin­gen + maal­tij­den + vier­uur­tje + toe­slag 1ste nacht.
Wens je geen mid­dag­maal bij aan­komst (1ste dag): - € 10,20/pp in 2023 (de groep arri­veert dan met eigen lunchpakket)

Afwij­ken­de for­mu­les moge­lijk op aanvraag

Sup­ple­men­ten

 • Laken­pak­ket: € 8,35
 • Toe­ris­ten­be­las­ting van 0.15 euro per per­soon per nacht

Inbe­gre­pen in de prijs

 • Vol­pen­si­on

Edu­ca­tie­ve activiteiten

 • Ieper: elke avond om 20u The Last Post
 • Ieper: Flan­ders Field Muse­um en tal van ande­re musea
 • Begraaf­plaat­sen WO I
 • stads­be­zoek Diksmuide
 • Pope­rin­ge: stads­be­zoek en Hopmuseum
 • Voor natuur­wan­de­lin­gen kun je terecht in het Tor­tel­bos of de Ver­dron­ken Weide

Sport- en spelmateriaal

Voet­bal­len, ping­pong­pa­let­ten, volleyballen,…


Foto­ga­le­rij

Poperingseweg 34
8900 Ieper, Ieper
Routebeschrijving
057/20 88 11 iep@cjt.be www.deiep.be
Capaciteit
60 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina