Bos

Heu­vel­land - De Lork op de Kemmelberg

Op bos­klas op de flank van de Kem­mel­berg, de hoog­ste heu­vel van de streek. 

Spe­len en spor­ten in de tuin van de Lork of in het speel­bos. Klim­men in de sport­zaal. Op stap met een natuur­gids, met bos­kof­fers en kabouters!

Coureurs de lork

Bereik­baar­heid

Met de trein tot in het sta­ti­on Ieper’. Van hier met de bel­bus naar het cen­trum (voor­af aanvragen)

Accom­mo­da­tie

 • 47 Slaap­ka­mers ver­deeld over zes slaap­vleu­gels van zes tot tien slaapkamers
 • Sani­tair: lava­bo, dou­che en toi­let op de kamer
 • 3 Eet­za­len
 • 7 Werk­lo­ka­len met een capa­ci­teit van 20 tot 50 personen
 • Natuur­ate­lier

Omge­ving

 • Sport- en spel­ma­te­ri­aal: speel­ter­rein, speel­bos­je, kamp­vuur­plaats, ver­tel­hoek, ter­ras­sen, avon­tuur­lijk speel­tui­gen, gras­veld­je, mul­ti­func­ti­o­ne­le zaal met bal­sport­fa­ci­li­tei­ten, klim­wand, spring­kas­teel, ping-pong, fietsen, …
 • De bos­sen van de Kemmelberg
 • Meer info over alle acti­vi­tei­ten die moge­lijk zijn klik hier

Prij­zen

 • 1 Bege­lei­der per 10 kin­de­ren gra­tis voor het lager onderwijs
 • 1 Bege­lei­der per 6 kin­de­ren gra­tis voor het bui­ten­ge­woon onderwijs
 • 1 Bege­lei­der per 15 kin­de­ren gra­tis voor het secun­dair onderwijs

Opge­let:

 • Extra bege­lei­ders beta­len dezelf­de prijs als de leerlingen
 • Prij­zen voor het hui­di­ge en vol­gend school­jaar verschillen

Voor het Kalen­der­jaar 2023

Aantal dagen 2-daagse 3-daagse 4-daagse Midweek
€ 53,50 € 90,60 € 127,70 € 164,80

Basis­for­mu­le: van mid­dag­maal 1ste dag tot en met mid­dag­maal laat­ste dag
Inclu­sief: over­nach­tin­gen + maal­tij­den + vier­uur­tje + toe­slag 1ste nacht
Wens je geen mid­dag­maal bij aan­komst (1ste dag): - € 10,20/pp in 2023 (de groep arri­veert dan met eigen lunchpakket)

Afwij­ken­de for­mu­les moge­lijk op aanvraag

Sup­ple­men­ten

 • Toe­ris­ten­taks: € 0,25/per persoon
 • Laken­pak­ket:€ 8,35
 • Huur klim­wand: € 35,00
 • Huur spring­kas­teel: ca. € 35,00
 • Huur spe­len­par­cours: € 35,00

Inbe­gre­pen in de prijs

 • Vol­pen­si­on
 • Over­dek­te sport­hal - te reser­ve­ren per dagdeel

Edu­ca­tie­ve activiteiten

 • Ieper: bezoek Flan­ders Fields-muse­um en de Last Post
 • Uit­ge­stip­pel­de wan­de­ling in Ieper
 • Oor­logs­si­tes in de omgeving
 • Kom­pas­zoek­tocht
 • Foto­zoek­tocht
 • Ori­ën­ta­tie­toch­ten

Sport- en spelmateriaal

Uit­ge­brei­de bos­klas­uit­rus­ting: kom­pas­sen, boom­hoog­te­me­ters, opzet­loep­jes, heling­me­ter, onder­wa­ter­kij­kers, grond­bo­ren, bos- en land­schaps­kof­fer, kabouterpad, …

Zie spel- en sport­ma­te­ri­aal bij omgeving.

Foto­ga­le­rij

Kattekerkhofstraat, Polka 2
8956 Kemmel, Heuvelland
Routebeschrijving
057/44 59 70 lork@cjt.be www.delork.be
Capaciteit
192 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina