Bos Omnis­port

Filot-Hamoir - Châ­teau d’Insegotte

Op open­lucht­klas in dit prach­ti­ge, 100 jaar oude kas­teel in Nor­man­di­sche stijl, gele­gen in de Ourt­he­val­lei bij Durbuy. 

Het kas­teel ligt in een domein met park en bos­sen. Het mooie inte­ri­eur werd recent gerenoveerd.

Filot 1

Bereik­baar­heid

Met de trein tot in het sta­ti­on Hamoir’. Van hier­uit is het onge­veer 4 kilo­me­ter wan­de­len tot aan het cen­trum. De baga­ge kan opge­haald wor­den aan het sta­ti­on, mits een vergoeding.

Château D’insegotte Filot-Hamoir eetzaal

Accom­mo­da­tie

 • Hoofd­ge­bouw: 16 kamers van 2 tot 6 bed­den (57 personen)
 • Bij­ge­bouw: 6 kamers van 2 tot 8 bed­den (max. 28 personen)
 • Hoofd­ge­bouw: het sani­tair bevindt zich aan de kamer zelf of nabij gele­gen in de gang (niet-col­lec­tief)
 • Bij­ge­bouw: 6 kamers met col­lec­tief sanitair
 • 3 Klas­lo­ka­len en 2 gemeenschapszalen
 • Eet­zaal met ont­bijt­buf­fet, de ande­re maal­tij­den met bedie­ning aan tafel
 • Kook­a­te­lier met 3 uit­ge­rus­te keukenhoeken

Omge­ving

Châ­teau d’In­s­egot­te ligt in een typisch, klein Ardens dorp­je in de Ourt­he­val­lei. De nabije omge­ving wordt geken­merkt door aller­lei par­ken, grot­ten en ruï­nes en uiter­aard uit­ge­strek­te bos­sen. Het gebied leent zich opti­maal voor natuurwandelingen.

Dag­uit­stap­pen naar het stad­je Dur­buy of het nabij­ge­le­gen avon­tu­ren­park, het die­ren­park Mon­de Sau­va­ge, de grot­ten van Remouchamps…

Pri­jzen

 • 1 begelei­der per 10 kin­de­ren gratis

Let op – de pri­jzen voor het huidi­ge en vol­gend school­jaar verschillen.

Voor het School­jaar 2022-2023

Aantal dagen 3-daagse 4-daagse Midweek
Kleuteronderwijs € 80,00 € 120,00 € 150,00
Lager onderwijs € 90,00 € 135,00 € 160,00
Secundair onderwijs € 90,00 € 135,00 € 160,00

Voor het School­jaar 2023-2024

Aantal dagen 3-daagse 4-daagse Midweek
Kleuteronderwijs € 88,00 € 132,00 € 164,00
Lager onderwijs € 99,00 € 148,50 € 175,00
Secundair onderwijs € 99,00 € 148,50 € 175,00

Sup­ple­men­ten

 • Laken­pak­ket: € 7,00 of zelf meebrengen
 • School­kaart: € 9,00 per school
 • Klim­muur: € 1,00/per leering
 • Peda­go­gi­sche keu­ken: € 1,00/per leerling
 • Boog­schiet­stand hal­ve dag - gra­tis; anders € 1,00/per leerling

Inbe­gre­pen in de prijs

 • Vol­pen­si­on

Edu­ca­tie­ve activiteiten

/

Sport- en spelmateriaal

 • Vol­ley­bal
 • Bas­ket­bal
 • Voet­bal en minivoetbal
 • Ten­nis
 • Petan­que


Foto­ga­le­rij

Insegotte 2
4181 Hamoir
Routebeschrijving
086/40 05 29 filot@aep-group.be www.aep-group.be
Capaciteit
81 personen
Reserveren

Heb je een vraag?

Kri­s­tof Moens
02 506 50 97

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina