Dossier indienen bij AGION 

Welke uitdagingen komen er op de gemeente af? Zal de bevolking verjongen of groeien? Welke infrastructuurnoden zijn er? Een lokaal bestuur dat wil bouwen of renoveren, werkt best een integraal plan uit zodat het gebouw kan worden benut voor diverse doelen (onderwijs, sport, cultuur, deeltijds kunstonderwijs, bibliotheek, kinderopvang …) en alle burgers van de gemeente er baat bij hebben. Dat onderzoek gaat vooraf aan de feitelijke bouwplannen.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan

Wat moet in het aanvraagformulier?

Vanaf het moment dat er effectieve bouwplannen zijn, kan een bestuur een subsidieaanvraag indienen bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Dat is eenvoudig.

  • De recentste versies van de aanvraagformulieren voor aankoop, verbouwing op nieuwbouw staan op de website van AGION. De dienst schoolgebouwen van OVSG kan je adviseren bij het invullen van je aanvraagformulier en voorziet hier ook een leeswijzer. 
  • Vul een standaardaanvraagformulier in en stuur het samen met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen naar rf@​agion.​be. Neem onze dienst schoolgebouwen@​ovsg.​be mee in cc in je mailverkeer, zo kunnen we je goed geïnformeerd ondersteunen. 

De formulieren bevatten de juiste formules zodat niet alleen de fysische norm berekend wordt, maar ook de toetsing met de bestaande en te behouden oppervlakte automatisch gebeurt. 

Naast administratieve gegevens en de cijfers die nodig zijn om de fysische norm te bepalen (leerlingencijfers, oppervlakte en bouwjaar van de bestaande gebouwen, …) moet je ook de contouren van het nieuwe project ingeven: overzicht van te verbouwen of nieuw te bouwen oppervlakten, overzicht van types lokalen.

Tussen het indienen van de allereerste subsidieaanvraag en het effectief realiseren van het project kan nog heel wat tijd verstrijken. De informatie die je opgeeft, is dus indicatief. Belangrijk is dat de omvang van het project duidelijk is. 

In deze fase beschik je nog niet over alle concrete gegevens. Houd hiermee rekening:

  • Omrekening netto naar bruto-oppervlakte: de kans bestaat dat de behoefte aan bruikbare en dus netto-oppervlakte al in kaart gebracht is maar de bruto-oppervlakte nog niet. Je kan ervan uitgaan dat die bruto-oppervlakte 40% hoger ligt. Reken daar ook nog voldoende ruimte bij voor de technische ruimte. 
  • Bouwkost: als er nog geen gedetailleerde prijscalculatie gemaakt is (voor zover dat in deze fase al mogelijk zou zijn), kan je je richten op de meest recente financiële norm. 
  • Eerste uitrusting: de eerste uitrusting kan bij een eerste begroting geraamd worden op ongeveer 12% van de bouwkost. 

Tot slot moet je het project motiveren, duiden hoe het past in een langetermijnvisie en eventuele linken met andere subsidieaanvragen vermelden. Verwijs hierbij naar het beleidsplan dat in het kader van de beleids- en beheerscyclus van de gemeente wordt opgesteld. 

Dossier op de wachtlijst

Als AGION dit allemaal ontvangen heeft, krijgt je aanvraag een dossiernummer en een plek op de wachtlijst van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. In deze eerste fase worden in principe geen inhoudelijke beoordelingen gedaan.

Heb je een vraag?

Dries Naulaers
02 506 41 73
Dries Naulaers