Verplicht EPC NR voor schoolgebouwen tegen 2024

Sinds 1 januari 2023 moet een niet-residentiële gebouweenheid bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht, …) en verhuur verplicht beschikken over een energieprestatiecertificaat voor een niet-residentieel gebouw (EPC NR). Vanaf 1 mei 2023 breidt deze verplichting uit naar álle overdrachten in volle eigendom.

EPC NR

Tegelijk is sinds de start van dit jaar de renovatieverplichting voor grote niet-residentiële gebouweenheden, naast het minimale maatregelenpakket van 2022, uitgebreid met een labelplicht. 

Het minimumlabel is vastgelegd op label E, wat overeenstemt met een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5%. Dit label moet binnen de vijf jaar na verkoop worden behaald. 

Het energielabel staat op het nieuwe energieprestatiecertificaat voor een niet-residentieel gebouw (EPC NR) en is gebaseerd op gemeten energiegebruiken. Eigenaars, beheerders en gebruikers van een niet-residentieel gebouw starten daarom best nu al met het nauwgezet registreren van de beschikbare meterstanden. Een energiedeskundige kan u hierin bijstaan. 

Energielabel

Tegen 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen over een EPC voor niet-residentiële gebouwen beschikken, om aan de uithangplicht te voldoen.

Vanaf 1 januari 2024 kan het huidige EPC Publiek daar niet langer voor worden gebruikt. Er is wel een uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen tot 1 januari 2025.

Heb je een vraag?

Geert Gabriëls
02 506 41 98
Geert Gabriels