Huursubsidies

Als het niet moge­lijk is om te bou­wen of te reno­ve­ren op kor­te ter­mijn, kan huren een goed alter­na­tief zijn. Op regelmatige tijdstippen lan­ceer­t de Vlaam­se rege­ring een oproep huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur.

Waarvoor huursubsidies aanvragen?

Met huursubidies kan je extra lokalen, die voordien nog geen onderwijsfunctie hadden, huren om leerlingen in onder te brengen voor schoolactiviteiten. Je start een volledig nieuw huurcontract, want de subsidie is niet geldig voor bestaande huurcontracten. Het nieuwe huurcontract heeft een maximale duur van 18 jaar.

Voor welke gebouwen is het van toepassing ?

  • Een bestaand gebouw dat voordien geen onderwijsbestemming had
  • Een nieuw gebouw
  • Een modulaire unit

De subsidies kunnen gebruikt worden voor de onderwijsniveaus basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, internaat, CLB, deeltijds kunstonderwijs en volwassenonderwijs.

Voorwaarden en selectiecriteria

De fysische norm is van toepassing, wat betekent dat het aantal leerlingen en de al bestaande infrastructuur mee in rekening worden gebracht. Je dient de subsidieaanvraag per vestigingsplaats in bij AGION aan de hand van de correcte formulieren. Als je aanvraag na de screening weerhouden wordt, komt je dossier op een lijst met rangschikking volgens een aantal criteria zoals kostenefficiëntie, de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting, duurzaamheid, langetermijnvisie, huurtermijn, multifunctioneel karakter van de te huren infrastructuur, nood aan uitbreiding van capaciteit.

Heb je een vraag?

Dries Naulaers
02 506 41 73
Dries Naulaers

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina