Energielening

Zet je in op ener­gie-effi­ci­ën­tie in je school­ge­bouw ? Dan kan je ren­te­loos lenen! Voor inves­te­rin­gen in zon­ne­pa­nelen­ kan je tot 1 000 000 euro (excl. btw) ren­te­loos lenen voor een peri­o­de tot 15 jaar. Inves­te­ren in ener­gie-effi­ci­ën­tie levert dub­be­le winst op. Je zorgt voor een blij­ven­de CO2-reduc­tie, wat goed is voor het kli­maat. Boven­dien krijg je een lage­re energie­fac­tuur voor de school, wat de wer­kings­kos­ten drukt.

Op de website van AGION vind je alle info over hoe je de lening aanvraagt en welke documenten je dient aan te leveren.

Het Vlaams Energiebedrijf biedt raamcontracten aan waarop je voor de plaatsing van zonnepanelen en voor investeringen in energie-efficiëntie een beroep kan doen. Het gesubsidieerd officieel onderwijs kan bij Fluvius terecht voor een raamcontract.

Als je geen gebruik maakt van het raamcontract kan je volgens de wetgeving overheidsopdrachten een installateur aanduiden.

Op basis van het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken geeft AGION zijn akkoord.

Na het akkoord onderteken je een leningscontract. Vervolgens kan je de werken laten uitvoeren.

Heb je een vraag?

Geert Gabriëls
02 506 41 98
Geert Gabriels