Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Identiteit gemeentelijk onderwijs

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is in wezen divers: steden en gemeenten besturen autonoom hun onderwijs met het oog op de noden van hun eigen gemeente of stad. Toch herkennen we in de lokaal tot stand gekomen pedagogische, artistieke en agogische projecten gemeenschappelijke kenmerken. Dat zijn de identiteitskenmerken van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

 1. Openheid
  De school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
 2. Verscheidenheid
  De school vertrekt vanuit positieve en onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.
 3. Democratisch
  de school is het product van de democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.
 4. Socialisatie
  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op om volwaardig deel te nemen aan een democratische en pluralistische samenleving.
 5. Emancipatie
  De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden en wakkert hun zelfredzaamheid aan.
 6. Totale persoon
  De school streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na met aandacht voor zowel kennisverwerving als attitudevorming.
 7. Gelijke kansen
  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
 8. Medemens
  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.
 9. Europees burgerschap
  De school brengt de leerlingen de principes bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale kader en het multiculturele gemeenschapsleven.
 10. Mensenrechten
  De school draagt de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind uit en verdedigt ze.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs