Stop navigatie

Thema Medische uitvindingen

Thema Medische uitvindingen

Louis Braille

 
Louis Braille

Brailleschrift
Braille

De Fransman Louis Braille, geboren in 1809 was de uitvinder van het blindenschrift, ook wel brailleschrift genoemd. Hij werd zelf op jonge leeftijd blind nadat hij zich per ongeluk in het oog stak met een priem. Door de ontsteking van de wonde werd hij aan beide ogen blind. Hij volgde les in een blindenschool in Parijs en op zijn vijftiende had hij op zijn eentje het brailleschrift ontwikkeld. Door een combinatie van zes punten in reliëf op het papier kan een blinde alle letters en leestekens voelen en lezen. Zijn medeleerlingen begonnen het meteen te gebruiken. Vandaag wordt het nog steeds gebruikt en je komt het zelfs tegen op een bankautomaat. Sinds zijn dood in 1852 ligt Louis Braille begraven in het Panthéon in Parijs, de laatste rustplaats voor beroemde Fransen.

Alexander Fleming

 
Alexander Fleming

De Britse arts Alexander Fleming ontdekte in 1928 de penicilline. Geboren in Schotland in 1881, werkt Fleming tijdens de eerste wereldoorlog in een militair ziekenhuis waar veel gewonde soldaten overlijden aan de infecties die ze oplopen. Fleming onderzoekt de bacteriën die deze infecties veroorzaken en ontdekt per toeval ook het middel om ze te bestrijden. Het zal echter nog jaren duren vooraleer men de stof die door Fleming penicilline genoemd wordt, op grote schaal kan produceren. Het gebruik in de medische wereld is van heel groot belang geweest en heeft de kans op overleven bij heel wat ziekten doen stijgen. Alexander Fleming kreeg voor zijn uitvinding de Nobelprijs voor geneeskunde. Hij stierf in 1955.

William T.G. Morton

 
Morton

Deze Amerikaanse tandarts, geboren in 1819, was de eerste die een patiënt verdoofde om een ingreep uit te voeren. Daarvoor gebruikte hij ether, een stof die in de scheikunde al lang bekend was. Dat je er ook een mens mee kon verdoven was waarschijnlijk ook al geweten maar William Morton was de eerste die het gebruikte om een ingreep uit te voeren. Zijn collega’s in de medische wereld hebben lange tijd geweigerd om Morton te erkennen als de uitvinder van de verdoving. Toch werd het middel tot vorige eeuw overal gebruikt om operaties onder verdoving uit te voeren. William T.G. Morton stierf in 1868.

René Laennec

 
Laennec

De houten stethoscoop
Stethoscoop

De Franse dokter René Laennec werd geboren in 1781. Hij vond in 1816 de stethoscoop uit. Om beter te kunnen luisteren naar de hartslag van een patiënt rolde hij een vel papier op tot een koker, dat drukte hij tegen de borst van de patiënt en hield zijn oor tegen de andere kant. Hij kon op die manier veel beter de hartslag horen. Het opgerolde papier werd vervangen door een houten koker van 30 cm lang. Met dit instrument kon hij bij patiënten veel beter luisteren naar longen, hart en ingewanden. Hij beschreef verschillende longziekten op basis van de stethoscoop. Hij stierf op 45-jarige leeftijd in 1826.