Stop navigatie

Inleiding

Het thema van deze webquest is 'Uitvinders en uitvindingen'. Je voert deze webquest uit in groep.


Een webquest bestaat uit twee woorden: web en quest. Web staat voor website. Quest staat voor een queeste. Een webquest is een queeste (zoektocht, zoekopdracht) op het internet. Elke webquest bestaat uit vaste stappen. Die stappen zie je links: Inleiding, Opdracht, Werkwijze, Infobronnen, Beoordeling en Terugblik.

Ga naar de volgende stap om te zien wat je opdracht is.