Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Visietekst 'Visie op goed kleuteronderwijs Doelgericht aan de slag'

donderdag 7 december 2017

Kinderen leren en ontwikkelen voortdurend. Door te spelen, bewegen, observeren en door sociale interactie leren de kinderen zichzelf, de mensen en de wereld om zich heen kennen, begrijpen en ermee omgaan.

Het kerndoel van goed kleuteronderwijs is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten.

Een duidelijke visie op goed kleuteronderwijs biedt voor het schoolteam een antwoord op de vele vragen waarmee het team geconfronteerd wordt:

  • Hoe kijken wij naar kleuters?
  • Hoe zien wij onze rol in het opvoedingsproces?
  • Welke aanpak heeft een kind nodig om maximaal te kunnen ontplooien?
  • Hoe geven we voldoende aandacht aan de interactie?
  • Hoe zorgen we voor het ontdekken van talenten?
  • Op welke manier krijgt de sociale ontwikkeling volop kansen?

Hoe je dit aanpakt in de school moet in elk team onderwerp zijn van discussie. Er bestaan immers verschillende ideeën en opvattingen over de manier waarop kleuteronderwijs op een ideale manier gestalte krijgt, hoe kinderen zo veel mogelijk ontwikkelingskansen krijgen in een veilige omgeving.

Een doordachte visie die gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind, biedt de school een richtsnoer dat als leidraad kan fungeren voor het gezamenlijke leven, spelen, werken en omgaan met de kinderen.


Download de bijlage voor de volledige visietekst.

Air Jordan V 5 Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs