Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

IKZ in het basisonderwijs bij start schooljaar 20-21

dinsdag 18 augustus 2020

Crisismomenten zetten de dagelijkse werking van een school onder druk en dwingen ons om de onderwijspraktijk flexibel aan te passen aan plots opduikende noden. Hiervoor bestaat geen algemeen recept: elke crisis vergt specifieke antwoorden en elke context een geëigende aanpak. De snelheid waarmee vorig schooljaar de maatregelen onderwijs raakten, dwong schoolleiders en schoolteams om vrij intuïtief te handelen en heel vlug over te gaan tot actie.

Eens er mentale ruimte is om even stil te staan en terug te blikken, kan je gerichter nadenken over wat je als team geleerd hebt uit de crisis. Je kan samen reflecteren over het werken met instructiefilmpjes, zelfgestuurd leren, de samenwerkingsverbanden tussen leerkrachten…. Misschien zijn er naar aanleiding van deze ervaringen wel zaken die jullie anders willen doen na de crisis? Zaken waar jullie nu nog meer van overtuigd zijn om te behouden? Zaken waarvan je denkt…dit is voor ons niet langer prioritair. Je kan ook de aanpak analyseren en bekijken in welke mate deze congruent is met de visie van de school. Indien de visie niet meteen terug te vinden is in het handelen, kan ook dat aanleiding zijn tot vragen en reflectie: is onze visie wel doorleefd of eerder een papieren tijger? Met andere woorden, heel wat stof tot nadenken!

Lees meer over kwaliteitszorg in het bovenstaande document.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs