Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Coronadecreet VII verduidelijkt en roept tegelijk extra vragen op voor DKO

woensdag 5 mei 2021

Het Coronadecreet VII verduidelijkt bepaalde zaken en voorziet een aantal compenserende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs. 

Zo is het duidelijk dat voor leerlingen die een keuze hebben moeten maken tussen de academie en een andere hobby, de verplichting om deel te nemen aan alle leeractiviteiten in het DKO wegvalt. Ook is het al dan niet geslaagd zijn dit schooljaar niet afhankelijk van het aantal afwezigheden ten gevolge van corona. 

Binnen het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten en binnen Podiumkunsten (het geheel van de domeinen Muziek, Woordkunst-Drama, Dans) mogen de lestijden van kortlopende studierichtingen en lestijden van de vierde graad onderling uitgewisseld worden.  

Overbruggingslestijden en vangnetregeling 

Alle academies die een omkaderingsverlies lijden (aantal lestijden schooljaar 2021-2022 is lager dan het aantal lestijden 2020-2021), komen in aanmerking voor overbruggingslestijden. Deze extra lestijden worden verdeeld volgens bepaalde deelvolumes. Daarbovenop heeft men nog een soort van vangnetregeling voorzien waarbij academies die na toepassing van de compensatieregeling nog altijd te maken krijgen met een substantieel omkaderingsverlies en meer dan 5% of meer dan 20 lestijden verliezen, extra overbruggingslestijden krijgen (zie Art. 6 en 7 in het Coronadecreet VII). Zo wordt gegarandeerd dat elke academie 95% van de omkadering van het schooljaar 2020-2021 behoudt en in geen geval meer dan twintig lestijden verliest. 

Rationalisatienormen 

Wat als rationalisatienormen niet worden behaald? Structuuronderdelen in 1ste, 2de, 3de en 4de graad en in de kortlopende studierichtingen, die in 2020-2021 voor het tweede jaar op rij niet voldeden aan de geldende rationalisatienormen, blijven gesubsidieerd in 2021-2022. Academies, domeinen en structuuronderdelen in vestigingsplaatsen die, op 1 februari 2021 of 1 februari 2022, niet voldoen aan de geldende normen, blijven gesubsidieerd in het schooljaar 2022-2023.  

Extra vragen 

De tegemoetkoming aan de rationalisatienormen en het toekennen van overbruggingslestijden zijn vanzelfsprekend een goede zaak. Het is wel jammer dat academies enkel een compensatie krijgen als ze als geheel omkadering verliezen. Dit creëert een oneerlijke situatie in academies met meerdere domeinen.  

Ook missen we een aantal zaken. Zo vermeldt het decreet niks over: 

  • administratief personeel;  
  • compensatie van het inschrijvingsgeld voor leerlingen; 
  • toekenning van een extra bonusjaar waarin de leerling voor 100% financierbaar is; 
  • werkingsmiddelen; 
  • overdrachten, leeractiviteiten op maat, voordrachtgevers en kunstkuurmiddelen.  

We blijven dus met verschillende vragen zitten. Op naar een Corona VIII-decreet?

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs