Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Waarnemend coördinator centra voor leerlingenbegeleiding/permanente ondersteuningscel

Doel van de functie

Als coördinator Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)/Permanente ondersteuningscel (POC) ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten inzake kwaliteitszorg en professionalisering van de dienst in de centra van het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) en treed je op als vertegenwoordiger naar de beleidsdomeinen welzijn en volksgezondheid.

Je bent er verantwoordelijk voor dat bij de uitvoering van jouw opdrachten er voortdurend wordt afgestemd met de werkzaamheden van de andere onderwijsniveaus en de beleidsstandpunten ingenomen door POV en OVSG en je respecteert de visie en missie van POV en OVSG.

Verantwoordelijkheden

De coördinator CLB/POC legt verantwoording af aan de directeurs Pedagogische Begeleiding van OVSG en POV. Je krijgt mandaat vanuit OVSG en POV en rapporteert aan beide pedagogische begeleidingsdiensten.

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de aan de pedagogische begeleidingsdienst en aan de permanente ondersteuningscel toegewezen opdrachten door middel van een optimaal werkende dienst CLB/POC. Je zorgt voor een vlotte communicatie en constructieve samenwerking met de verantwoordelijken van de andere diensten zowel binnen OVSG als POV.

Je bent verantwoordelijk voor alle begeleidingsinhouden en –processen en voor de opmaak en realisatie van het pedagogische begeleidingsplan en -verslag CLB/POC. Het pedagogisch begeleidingsplan en -verslag wordt in samenspraak tussen OVSG en POV opgemaakt.

Taken

Organisatiegebonden
 • Dagelijkse leiding dienst CLB/POC
 • Deelname dienstoverleg
 • Deelname Beleidsplatform
Functie gebonden taken
 • Leiding geven aan medewerkers dienst CLB/POC
 • Handelen vanuit missie en visie OVSG en POV
 • Verantwoordelijk voor werking

Competenties

Organisatiegebonden
 • Klantgericht
 • Organisatiebetrokken
 • Leer- en veranderingsbereid
 • Samenwerken
 • Betrouwbaar en integer
Functiegebonden
 • Analytisch en synthetisch denken
 • Agogisch vaardig en coachend ondersteunen
 • Communicatievaardig
 • Flexibel
 • Innoverend
 • Leiderschap

Voorwaarden

Diplomavereisten

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs vereist voor een ambt in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Decretale voorwaarden

(decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding art. 40, art. 40 bis §1, §2, §3 en art. 42 §2) Ofwel ben je vastbenoemd of aangesteld in het gesubsidieerd onderwijs of in de gesubsidieerde centra, of als lid van de onderwijsinspectie, of als lid van het onderwijzend personeel, of als academisch personeelslid van de universiteiten, of als contractueel personeelslid van de pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd onderwijs/de gesubsidieerde centra. Je hebt een dienstanciënniteit van minimum 8 jaar (berekend volgens artikel 6 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991).

Ofwel geef je blijk van een zeer grondig onderwijskundig inzicht en heb je minimum 8 jaar relevante ervaring in het onderwijs of in de centra, of minimum 8 jaar relevante ervaring deels in het onderwijs/de centra en deels met het onderwijs/de centra.

Aanvullende voorwaarden

De bereidheid om bij indiensttreding: -te handelen volgens de missie en basisdoelstellingen van OVSG, POV en de werkingscode van de pedagogische begeleidingsdienst; -de individuele functiebeschrijving (functiekaart), de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsreglement van OVSG te aanvaarden.

Arbeidsvoorwaarden
 • De coördinator CLB wordt halftijds aangesteld als pedagogisch adviseur, en halftijds in een ambt binnen de Permanente Ondersteuningscel van het officieel gesubsidieerd onderwijs De selectie is te beschouwen als een werfreserve bij eventuele latere vacante betrekking(en). Het betreft in aanvang alvast een tijdelijke opdracht voor de duur van het schooljaar 2019-2020.
 • Een voltijdse tewerkstelling betekent een prestatie van 38 uur per week.
 • Als pedagogisch adviseur heeft de coördinator recht op de kerstvakantie, de paasvakantie en zes weken tijdens de zomervakantie. Pedagogische adviseurs hebben bovendien nog recht op maximum 11 extra vrije dagen per schooljaar.
 • Het woon-werkverkeer wordt integraal terugbetaald (openbaar vervoer; trein 2e klas). Er is een vergoeding voorzien voor functiegebonden kosten en verplaatsingskosten.
 • De werkplek is gelegen in hartje Brussel, op de Bischoffsheimlaan.

Procedure

Uw kandidatuur moet uiterlijk op maandag 24 juni worden gestuurd aan Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, op het e-mailadres ‘personeelsdienst@ovsg.be’. De sollicitaties omvatten minstens een brief tot motivering, een omstandig CV, en de stukken die bewijzen dat de kandidaat over een vereist diploma beschikt en aan de decretale voorwaarden voldoet. Met onvolledige sollicitaties kan geen rekening worden gehouden. Uitgebreide uitleg over de procedure vindt u in de toegevoegde pdf.

Nog vragen?

Met al uw vragen over het jobinhoudelijke aspect kan u terecht bij Walentina Cools (02 300 70 28 of walentina.cools@ovsg.be). Wenst u meer info over dienstverband of arbeidsvoorwaarden, contacteer dan Patrik Van Belle (02 506 41 55 of patrik.vanbelle@ovsg.be).

Adidas

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs