Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Pedagogisch medewerker POC - CLB

Voor de Permanente Ondersteuningscel van de centra voor leerlingenbegeleiding van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs zijn wij op zoek naar een voltijdse pedagogisch medewerker in het ambt van psycho-pedagogisch consulent m.a.w. een master psychologie of orthopedagogie (of gelijkwaardig geacht).

Uiterlijk solliciteren op 25 augustus 2021

 

OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten. Daarvoor bieden we een uitgebreide dienstverlening aan: we behartigen de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, organiseren pedagogische begeleiding en professionalisering en geven ondersteuning en juridisch advies. Onze meer dan 140 personeelsleden staan ten dienste van bijna 800 scholen, centra en academies met in totaal 390 000 leerlingen of cursisten.

Jouw takenpakket

Je bent samen met de coördinator van de Permanente Ondersteuningscel en de andere begeleiders verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de Permanente Ondersteuningscel voor de CLB’s van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (OGO) zoals vertaald in het begeleidingsplan (zie www.ovsg.be).
Je wordt binnen het POC voor 50% aangesteld binnen het domein ‘leren en studeren’ en voor 50% binnen PRODIA. Heb je sterke interesse voor onderwijsloopbaanbegeleiding of psychisch en sociaal functioneren van de leerling in combinatie met diagnostiek? Aarzel dan niet om te kandideren.

Concreet:

 • Word je het aanspreekpunt voor de CLB’s met betrekking tot het domein ‘leren en studeren’ (algemene- en cognitieve ontwikkeling, leerstoornissen, werkhoudingsproblemen).
 • Teken je mee een beleid uit op vlak van ‘leren en studeren’.
 • Ondersteun je de centra bij vragen en casussen over het domein ‘leren en studeren’.
 • Heb je een zeer sterke interesse voor diagnostiek.
  • Bied je aan de CLB’s antwoorden op inhoudelijke vragen rond diagnostiek.
  • Bied je ondersteuning en implementatie in de centra i.v.m. handelingsgerichte diagnostiek.
 • Ontwikkel en organiseer je, samen met het team, materialen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding die kansenbevordering in de hand werken.

Wat wij verwachten

 • Je hebt bij voorkeur 10 jaar professionele ervaring binnen een CLB.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van individuele medewerkers en teams.
 • Je hebt een goede basiskennis van diagnostiek (meest bruikbare testen).
 • Je bezit een basiskennis van de onderwijsregelgeving en bent bereid evoluties binnen diagnostiek (nieuwe testen, nieuwe normen) op te volgen.
 • Je beschikt over volgende competenties:
  • Je werkt op een efficiënte en constructieve manier samen.
  • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om je eigen werk zelfstandig te plannen en te organiseren.
  • Je bent klantgericht en probeert de dienstverlening naar onze CLB’s te verbeteren.
  • Je begeleidt en coacht anderen met het oog op het ontwikkelen van zelfreflectie en probleemoplossende vaardigheden.
  • Je kan flexibel omgaan met wijzigende omstandigheden.
  • Je bent bereid te reflecteren over je eigen werking.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen.
 • Je bent flexibel en bereid om af en toe opdrachten over heel Vlaanderen uit te voeren.

Wat wij bieden

 • Je krijgt boeiende taken in verband met ontwikkelingen binnen onderwijs en CLB.
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten in een boeiende werkomgeving die voortdurend in beweging is.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
 • Je krijgt kansen tot permanente professionalisering.
 • Je werkt regelmatig thuis en je kan gebruik maken van een moderne kantooromgeving in hartje Brussel.
 • Je woon-werkverkeer wordt integraal terugbetaald.

Interesse?

Stuur ten laatste op 25 augustus je motivatiebrief met uitgebreid CV en een kopie van jouw diploma naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, op het e-mailadres personeel@ovsg.be.

Verloop van de procedure

 • Generieke screening: De kandidaten worden door een extern bureau uitgenodigd voor een online generieke screening op basis van de competenties die hierboven worden beschreven. Deze screening zal doorgaan op vrijdag 10 september 2021. De uitnodiging voor de generieke screening wordt rechtstreeks door het bureau gedaan.
 • Mondelinge proef: De kandidaten die geslaagd zijn voor de generieke screening worden uitgenodigd voor de mondelinge proef op donderdag 23 september 2021. Je zal een opdracht krijgen ter voorbereiding van deze proef op donderdag 2 september 2021.
 • Eindbeoordeling: Op grond van de resultaten behaald op de verschillende proeven spreekt de selectiejury in de week van 27 september een eindoordeel uit over het al of niet geslaagd zijn. Daarna wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de kandidaten.

Vragen

Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Dina Baetens op 0487 27 97 32 of dina.baetens@ovsg.be. Vragen over de arbeidsvoorwaarden? Stel ze aan Marc Van Rompuy 0473 295 105 of marc.vanrompuy@ovsg.be.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs