Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogisch medewerker deeltijds kunstonderwijs

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de gemeentelijke schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing en geeft juridische ondersteuning en advies. 

Voor de dienst pedagogische begeleiding deeltijds kunstonderwijs zoeken wij pedagogische medewerkers DKO (alle studierichtingen) met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve. Wij voorzien een eerste indiensttreding op 1 september 2018 voor het ondersteunen van een implementatieproject voor het nieuwe decreet.

Taken

 • begeleidings- en nascholingsmomenten ontwikkelen en aanbieden;
 • via kernteams academies stimuleren tot reflectie op de eigen praktijk;
 • (academie)kernteams stimuleren tot het delen van praktijkervaringen en -voorbeelden;
 • (academie)kernteams ondersteunen om nieuw ontwikkelde visies, tools en materialen te implementeren in de praktijk van het academieteam;
 • kernteams de transfer helpen maken:
  • van het geleerde naar de eigen praktijk
  • van het geleerde naar het academieteam en/of vakwerkgroep (train-the-trainer);

Specifiek voor de medewerkers ingeschakeld in het implementatieproject:

 • kernteams helpen om een netwerk uit te bouwen met andere kernteams die aan het project deelnemen;
 • deelnemen aan de netoverschrijdende klankbordgroep waarin:
  • de voortgang van het project besproken wordt
  • tussentijdse evaluaties worden doorgevoerd
  • een eindevaluatie wordt opgemaakt;
 • deelnemen aan de bijeenkomsten met de overheid om te rapporteren over de vorderingen van het project;
 • rapporteren aan de projectleider over de voortgang van het project.

Wat wij verwachten

 • Je hebt interesse voor artistieke en onderwijsaangelegenheden;
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om zelfstandig en in een multidisciplinair team te werken;
 • Je kan zelfstandig werken en hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid;
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen;
 • Je bent bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG en naar stedelijke en gemeentelijke academies over heel Vlaanderen;
 • Je hebt agogische vaardigheden en weet (grote) groepen te inspireren;
 • Je engageert je voor een voltijdse opdracht van 36 uur per week.

Wat wij bieden

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanci√ęnniteit;
 • Je ontvangt een kosten -en verplaatsingsvergoeding;
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen;
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten;
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor de stedelijke en gemeentelijke academies;
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen;
 • Je krijgt kansen tot permanente vorming;
 • Je werkt samen met een enthousiast team.

Algemene voorwaarden

 • Je bent vastbenoemd personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in een academie;
 • Je krijgt van jouw schoolbestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht;
 • Je respecteert het opvoedingsproject van de te begeleiden academies.

Interesse?
Stuur uiterlijk op 8 juni 2018 je sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar de heer Patriek Delbaere, algemeen directeur, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel of via e-mail aan personeelsdienst@ovsg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.
Wie na een eerste selectie op basis van CV en motivering verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor het selectiegesprek op 19 juni.
Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Hans Laureyn, coördinator pedagogische begeleiding DKO, op nummer 02 506 41 72. Met vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Patrik Van Belle (02 506 41 55).

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs