Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogisch medewerker buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.
OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de gemeentelijke schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing en geeft juridische ondersteuning en advies. 

Voor de dienst pedagogische begeleiding basisonderwijs zoeken wij, met het oog op tewerkstelling op 1 september 2019 en het aanleggen van een wervingsreserve,

een voltijdse pedagogisch medewerker met expertise buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken voor regio Oost.

De pedagogische begeleiding basisonderwijs is regionaal gestructureerd. Regio ‘Oost’ bedient de besturen en scholen in de provincies Limburg en Antwerpen.  

Taken

Als pedagogisch begeleider ondersteun je scholen buitengewoon onderwijs (bubao) en ondersteuningsnetwerken in de provincies Limburg en Antwerpen.
Je voornaamste taken zijn:  

 • schoolteams bubao ondersteunen bij het kwaliteitsvol vorm geven van handelingsplanning;
 • schoolteams ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen;
 • netwerken ondersteunen;
 • personeelsleden uit ondersteuningsnetwerken ondersteunen.

Wij zijn op zoek naar collega’s die vanuit hun specifieke expertise ons regioteam willen versterken. Voor deze functie is ervaring in het buitengewoon onderwijs en/of een ondersteuningsnetwerk noodzakelijk. We denken bijvoorbeeld aan orthopedagogen, leraren, paramedici, directeurs.

Wat wij verwachten
 • Je hebt ervaring in het buitengewoon onderwijs en/of een ondersteuningsnetwerk.
 • Je hebt interesse voor onderwijsaangelegenheden.
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om zelfstandig en in een multidisciplinair team te werken.
 • Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen.
 • Je bent bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG en naar stedelijke en gemeentelijke scholen in regio Oost (Antwerpen – Limburg)
 • Je woonplaats sluit geografisch aan bij de regio waarin je werkt (provincies Antwerpen of Limburg of aangrenzende gemeenten)
 • Je engageert je voor een voltijdse opdracht van 36 uur per week.
Wat wij bieden
 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanciënniteit.
 • Je ontvangt een kosten -en verplaatsingsvergoeding.
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen.
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten.
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
 • Je krijgt kansen tot permanente vorming.
 • Je werkt samen met een enthousiast regioteam en collega’s met expertise buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken.
Algemene voorwaarden
 • Je bent een vastbenoemd personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs.
 • Je krijgt van jouw schoolbestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht.
 • Je respecteert het pedagogisch project van de te begeleiden scholen.
Interesse?

Stuur uiterlijk op 14 juli 2019 je sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar de heer Patriek Delbaere, algemeen directeur, via e-mail aan personeelsdienst@ovsg.be.
Als je met je CV en motivatiebrief weet te overtuigen, krijg je op 17 juli 2019 een opdracht rond jouw expertise en word je uitgenodigd om die voor te stellen aan een jury. De selectiegesprekken met de jury zijn gepland in de tweede helft van augustus. De indiensttreding is gepland op 1 september 2019.
Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Steven De Laet, coördinator pedagogische begeleiding BaO voor regio Oost, op nummer 02 506 41 62 of via steven.delaet@ovsg.be. Met vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Patrik Van Belle (02 506 41 55 of patrik.vanbelle@ovsg.be).

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs