Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogisch begeleider secundair- en volwassenonderwijs

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 180.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing en geeft juridische ondersteuning en advies.

Voor de dienst pedagogische begeleiding secundair- en volwassenenonderwijs zoeken wij voor indiensttreding op 1 november 2019 een voltijdse

Pedagogisch begeleider

 

Taken

Iedere pedagogische begeleider ondersteunt scholen en geeft er vorming.
Elke begeleider heeft daarbij eigen talenten die worden benut, maar algemeen kunnen we stellen dat hij wordt ingezet:
- om schoolteams te ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen (bv. over competentiegericht leren, handelingsgericht werken, brede leerlingenevaluatie …);
- om vorming te geven op pedagogische studiedagen;
- om innovaties te helpen realiseren (bv. over vakdidactische leergemeenschappen, duaal leren, inclusief zorgbeleid, implementatie waarborgregeling…);
- om netwerken te ondersteunen (bv. netwerken van directies en middenkader, GOK-leraren en leerlingenbegeleiders, ICT-coördinatoren).
Op korte termijn zoeken we een begeleider voor het volwassenenonderwijs met competenties die begeleidings- en ondersteuningsopdrachten opneemt naar lerarenteam/vakwerkgroepen toe en centra ondersteunt bij het doorvoeren van innovaties en veranderingsprocessen. Daarnaast omvat de opdracht beleids- en ontwikkelwerk voor curriculumontwikkeling en elders verworven competenties. Hiervoor wordt binnen het volwassenenonderwijs netoverstijgend samengewerkt. Ervaring met beleid voeren binnen het volwassenenonderwijs en/of met curriculumontwikkeling zijn dan ook een pluspunt.

Wat wij verwachten

 • Je engageert je voor een voltijdse opdracht van 36 uur per week.
 • Je bent bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG en naar stedelijke en gemeentelijke centra voor volwassenenonderwijs;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen;

Wat wij bieden

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanci√ęnniteit;
 • Je ontvangt een kosten- en verplaatsingsvergoeding;
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen;
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten;
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen;
 • Je werkt samen met een enthousiast team.

Interesse?

Stuur uiterlijk op 6 oktober 2019 je sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar de heer Patriek Delbaere, algemeen directeur, via e-mail aan personeel@ovsg.be. Vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert. De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 15 oktober 2019.

 

Nike news

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs