Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogisch begeleider secundair onderwijs

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de gemeentelijke schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing en geeft juridische ondersteuning en advies.

Voor de dienst pedagogische begeleiding secundair- en volwassenenonderwijs zoeken wij voor indiensttreding op 1 september 2019 en het aanleggen van een wervingsreserve

voltijdse pedagogische begeleiders secundair onderwijs met een profiel STEM binnen regio Oost/Antwerpen

Taken

Iedere pedagogische begeleider ondersteunt scholen en geeft er vorming. Elke begeleider heeft daarbij eigen talenten die worden benut, maar algemeen kunnen we stellen dat hij wordt ingezet:

 • om schoolteams te ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen (bv. over competentiegericht leren, handelingsgericht werken, brede leerlingenevaluatie ‚Ķ);
 • om vorming te geven op pedagogische studiedagen;
 • om innovaties te helpen realiseren (bv. over vakdidactische leergemeenschappen, duaal leren, inclusief zorgbeleid, implementatie waarborgregeling‚Ķ);
 • om netwerken te ondersteunen (bv. netwerken van directies en middenkader, GOK-leraren en leerlingenbegeleiders, ICT-co√∂rdinatoren).

Op korte termijn zoeken we begeleiders voor de regio Antwerpen met competenties op het vlak van:

 • ondersteuning van lerarenteams/vakwerkgroepen technische vakken en praktijkvakken;
 • ondersteuning bij het doorvoeren van innovaties en veranderingsprocessen;

Een profiel STEM-wetenschappen en/of ervaring met beleid voeren op school zijn een pluspunt.

Wat wij verwachten
 • Je engageert je voor een voltijdse opdracht van 36 uur per week.
 • Je bent bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG en naar stedelijke en gemeentelijke scholen in de regio Oost, in het bijzonder naar Antwerpen;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen;
Wat wij bieden
 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanci√ęnniteit;
 • Je ontvangt een kosten- en verplaatsingsvergoeding;
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen;
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten;
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen;
 • Je werkt samen met een enthousiast team.
Algemene voorwaarden
 • Je bent vastbenoemd personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs;
 • Je krijgt van jouw schoolbestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht;
 • Je respecteert het pedagogisch project van de te begeleiden scholen;
Interesse?

Stuur uiterlijk op 8 juli 2019 je sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar de heer Patriek Delbaere, algemeen directeur, Bischoffsheimlaan 1-8 in 1000 Brussel of via e-mail aan personeelsdienst@ovsg.be. Vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert. De uitnodiging voor het selectiegesprek, dat zal plaats vinden eind augustus, mag je verwachten in de week van 15 juli.
Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Ellen Van Den Block, coördinator pedagogische begeleiding SO/VO, op nummer 02 506 41 89. Met vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Patrik Van Belle (02 506 41 55)

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs