OVSG

Pedagogisch begeleider basisonderwijs Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wil jij graag werken bij een Baanbrekende Werkgever? Lees dan zeker verder!

De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG zoekt, voor indiensttreding vanaf 1 september 2024, een pedagogisch begeleider basisonderwijs voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Solliciteer uiterlijk op donderdag 22 augustus 2024.

Jouw profiel

 • Je hebt interesse voor onderwijsaangelegenheden, specifiek in de Brusselse context.
 • Je hebt een hart voor de hoofdstad en wil het verschil maken voor de Brusselse leraren en leerlingen.
 • Je hebt kennis over meertaligheid en taalverwerving, de uitdagingen die het leven in armoede met zich meebrengt.
 • Je kan kennis en competenties bij anderen ontwikkelen.
 • Je blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die onderhevig zijn aan veranderingen.
 • Je werkt op een vooruitziende manier en probeert mogelijke problemen te voorkomen.
 • Je vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd besluit en houdt rekening met de gevolgen.
 • Je bent zelfstandig en kan werken in een multidisciplinair team.
 • Je bent leergierig en bereid om je permanent bij te scholen.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.

Wat ga je doen?

Als pedagogisch begeleider voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteun je de scholen gelegen in het Gewest. Je wordt ingezet om:

 • schoolteams te begeleiden bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen met specifieke aandacht voor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding
 • professionaliseringsinitiatieven te organiseren voor directeurs, zorgcoördinatoren, leraren en startende personeelsleden (personeelsvergaderingen, werkgroepen,…)
 • innovaties te helpen realiseren in functie van schoolontwikkeling en effectief onderwijs en dit met bijzondere aandacht voor leerlingenbegeleiding binnen basiszorg en verhoogde zorg
 • samen met het begeleidingsteam evidence informed te werken rond het effectief lesgeven aan kinderen die opgroeien in armoede
 • samen met collega’s netwerken te ontwikkelen, te ondersteunen en te organiseren
 • in team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium: syllabi, leerplannen, OVSG-toets, visieteksten, begeleidingsmateriaal, professionaliseringstrajecten, brochures, …
 • nieuw leerplan Leer Lokaal mee te implementeren

We zijn op zoek naar een collega die werken in diversiteit als een kracht ziet en deze benut, meertaligheid en taalverwervingsprocessen kan ondersteunen, leraren op weg helpt bij het vormgeven van effectief onderwijs in het bijzonder voor kinderen die opgroeien in armoede. Je werkt met een team dat zich specifiek richt op ondersteuning van het Brussels onderwijs.

De uitvoering van deze taken vereist frequente verplaatsingen naar Brusselse scholen. Daarnaast werk je van thuis uit. De centrale werkplek voor overleg en ontwikkeling is Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).

Wat kan je van OVSG verwachten?

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanciënniteit.
 • Je ontvangt een kosten -en verplaatsingsvergoeding en maaltijdcheques.
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen.
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten.
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
 • Je krijgt kansen tot permanente professionalisering.
 • Je werkt samen met een enthousiast team.
 • Je krijgt een voltijdse opdracht van 38 uur per week.
 • Je behoudt de vakantieregeling vanuit het onderwijs. Bijkomend heb je nog 10 extra vrije dagen per schooljaar.

Voorwaarden

 • Je bent een aangesteld of vastbenoemd personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs.
 • Je krijgt van jouw schoolbestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht.

Procedure

Stuur je kandidatuur uiterlijk op donderdag 22 augustus 2024 naar personeel@​ovsg.​be. Vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert. Je kandidatuur omvat:

 • een motivatiebrief,
 • een cv met vermelding van je stamboeknummer
 • en een beknopte visie over één van de volgende thema’s.
  • Het belang van de moedertaal Nederlands als instructietaal in de school en in de klas.
  • Hoe effectief lesgeven aan kinderen die opgroeien in armoede?
  • Geïntegreerd beleid voeren in de school rond leerlingenbegeleiding

Je onderbouwt je visie vanuit wetenschappelijke bronnen of theoretische kaders. Je gebruikt hiervoor maximum 2 A4 bladzijden (lettertype Arial – grootte 10). Tijdens het selectiegesprek kan je deze visie verder toelichten.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dat gesprek vindt plaats op maandag 26 augustus 2024 in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).

Nog vragen?

Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Karen Dehaen, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs en regio Brussel en de rand, op het telefoonnummer 0476 97 09 80 of via mail (karen.​dehaen@​ovsg.​be).

Vragen over de arbeidsvoorwaarden of selectieprocedure? Stel ze aan Tinne Baijens, stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het telefoonnummer 02 506 50 89 of via mail (tinne.​baijens@​ovsg.​be).