OVSG

Pedagogisch begeleiders en projectmedewerkers basisonderwijs

De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG zoekt pedagogisch begeleiders en projectmedewerkers voor indiensttreding vanaf 1 september 2024 en het aanleggen van een kandidatenpool.

Solliciteer uiterlijk op zondag 26 mei 2024.

Voor volgend schooljaar zijn wij nog opzoek naar nieuwe collega’s voor volgende functies binnen de pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs:

 1. Projectmedewerker Offensief Nederlands
 2. Pedagogisch begeleider brede basiszorg en leerlingbegeleiding

Projectmedewerkers verdiepen zich minstens één schooljaar in een duidelijk afgebakend thema. Zo kunnen ze een specifieke expertise uitbouwen.

Pedagogisch begeleiders zetten hun expertise breder in en zijn niet afhankelijk van de termijn van projecten.

1. Projectmedewerker Offensief Nederlands 

Jouw profiel

Wij zoeken projectmedewerkers die basisscholen en leraren ondersteunen in het kader van taalcompetentie Nederlands. Het doel van het project is om samen de lerarenpraktijk te optimaliseren en effecten bij de leerlingen te verkrijgen. 

Voor deze functie zoeken we specifiek iemand met volgende expertise:

 • Ervaring lesgeven in de (talen)diversiteit
 • Kennis over pijlers bij talenbeleid
 • Kennis van wetenschappelijk onderbouwde didactiek bij het leergebied Nederlands
 • Ervaring bij het implementeren van een verandering en het opstellen van een veranderplan
 • Kennis Leer Lokaal
 • Kennis beleidsvoerend vermogen van scholen

Wat ga je doen?

Als projectmedewerker Offensief Nederlands ondersteun je basisscholen in het kader van taalcompetentie Nederlands. Je wordt ingezet om:

 • Op schoolniveau directeuren en beleidsteams begeleiden
 • Leraren begeleiden door samen lessen voor te bereiden, feedback te geven nop lessen en effectieve didactiek aan te reiken
 • Teams te ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen
 • Vormingen aan te bieden aan scholen


Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Karen Dehaen, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs, op het telefoonnummer 0476 97 09 80 of via mail (karen.​dehaen@​ovsg.​be).

2. Pedagogisch begeleider brede basiszorg en leerlingbegeleiding 

Jouw profiel

Wij zoeken pedagogisch begeleiders die basisscholen ondersteunen, door het bieden van pedagogische begeleiding. Wij zijn op zoek naar collega’s die enerzijds breed inzetbaar zijn en anderzijds vanuit een specifieke expertise kunnen bijdragen aan onze opdracht. 

De kandidaten kunnen vanuit één of meerdere perspectieven ervaring hebben: 

 • Vanuit het gewoon of het buitengewoon onderwijs
 • Als leerkracht, zorgleraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, technisch adviseur (coördinator), ondersteuner, ICT-coördinator, beleidsondersteuner of directeur

Wat ga je doen? 

Iedere pedagogisch begeleider ondersteunt scholen. Elke begeleider heeft daarbij eigen talenten die worden benut, maar algemeen kunnen we stellen dat een pedagogisch begeleider wordt ingezet om:

 • Teams te ondersteunen bij het invoeren van pedagogisch-didactische ontwikkelingen
 • Innovaties te helpen realiseren in functie van schoolontwikkeling
 • Samen met collega’s netwerken te ontwikkelen, te ondersteunen en te organiseren
 • In team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium: syllabi, leerplannen, visieteksten, begeleidingsmateriaal, professionaliseringstrajecten, brochures, …


Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan An Budts, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs, op het telefoonnummer 0474 96 05 06 of via mail (an.​budts@​ovsg.​be).

Wat zijn je competenties? 

 • Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.
 • Je coacht anderen met het oog op het ontwikkelen van competenties, probleemoplossende vaardigheden en zelfreflectie.
 • Je brengt informatie en vaardigheden op een heldere wijze en met gepast gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen en werkvormen over.
 • Je blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die onderhevig zijn aan veranderingen.
 • Je bent zelfstandig en kan werken in een multidisciplinair team.
 • Je bent leergierig en bereid om je permanent bij te scholen.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.

Verder ben je bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG (huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel) en naar stedelijke en gemeentelijke scholen.

Wat kan je van OVSG verwachten?

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanciënniteit.
 • Je ontvangt een kosten -en verplaatsingsvergoeding.
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.
 • Je krijgt kansen tot permanente professionalisering.
 • Je werkt samen met een enthousiast team.
 • Je krijgt een voltijdse opdracht van 38 uur per week. 
 • Je behoudt de vakantieregeling vanuit het onderwijs. Bijkomend heb je nog 10 extra vrije dagen per schooljaar.

Voorwaarden

 • Je bent een vastbenoemd of aangesteld personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs, met uitzondering van het hoger onderwijs. 
 • Je krijgt van jouw bestuur de toestemming voor een verlof wegens opdracht.

Procedure

Stuur je kandidatuur uiterlijk op zondag 26 mei 2024 naar personeel@​ovsg.​be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Je kandidatuur omvat een motivatiebrief en een cv met vermelding van je stamboeknummer.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. De mondelinge proef vindt plaats op woensdag 5, 12 of 19 juni 2024 in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel). Je zal een opdracht krijgen ter voorbereiding van deze proef. 

In de week van 24 juni 2024 brengen we je op de hoogte van het resultaat van de selectie.

Heb je nog vragen over de selectieprocedure of de arbeidsvoorwaarden? Stel ze aan Tinne Baijens, stafmedewerker personeel & organisatie, op het nummer 02 506 50 89 of via mail (tinne.​baijens@​ovsg.​be).