Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar info@ovsg.be

 

Pedagogisch begeleider basisonderwijs

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170 000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160 000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de gemeentelijke schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing en geeft juridische ondersteuning en advies.

Voor de dienst pedagogische begeleiding basisonderwijs leggen wij een wervingsreserve aan voor voltijdse pedagogisch begeleiders basisonderwijs.

Taken

Iedere pedagogisch begeleider ondersteunt scholen op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak en bij het versterken van hun beleidsvoerend vermogen. Elke begeleider heeft daarbij eigen talenten die worden benut. In het algemeen zal hij of zij:

 • vorming geven aan scholen en teams (directies, beleidsmedewerkers, leerkrachten);
 • meewerken aan de ontwikkeling van instrumenten die de kwaliteit van het onderwijs verhogen (leerplannen, methodieken, kwaliteitstools);
 • deel uitmaken van interne (soms niveauoverstijgende) kennisplatformen over actuele onderwijsthema‚Äôs;
 • trekker zijn van netwerken binnen zijn domein;
 • bijdragen leveren aan publicaties (tijdschrift, handboek);
 • een elektronisch schooldossier bijhouden voor de scholen die hij begeleidt.

Wat wij verwachten

 • Je hebt kennis van en ruime interesse voor onderwijsaangelegenheden;
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om zelfstandig en in een multidisciplinair team te werken;
 • Je bent een goede communicator met een grote zin voor verantwoordelijkheid;
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen;
 • Je bent bereid om van thuis uit te werken en verplaatsingen te doen naar OVSG en naar stedelijke en gemeentelijke scholen, voornamelijk in de eigen regio (Oost- en West-Vlaanderen of Brussel en Vlaams Brabant of Antwerpen - Limburg);
 • Je engageert je voor een voltijdse opdracht van 36 uur per week.

Wat wij bieden

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanci√ęnniteit;
 • Je ontvangt een kosten- en verplaatsingsvergoeding;
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen;
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten;
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen;
 • Je krijgt kansen tot permanente vorming;
 • Je werkt samen met een enthousiast team.

Algemene voorwaarden

 • Je bent voltijds vastbenoemd personeelslid (in een gesubsidieerd ambt) in onderwijs;
 • Je krijgt van jouw schoolbestuur de toestemming voor een verlof wegens (bijzondere) opdracht;
 • Je respecteert het pedagogisch project van de te begeleiden scholen;

Interesse?

Stuur uiterlijk op 14 april 2017 je sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar de heer Patriek Delbaere, algemeen directeur, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel of via e-mail aan personeelsdienst@ovsg.be. Vermeld duidelijk dat je voor deze functie solliciteert. Op vrijdag 21 april ontvang je de opdracht voor de schriftelijke proef waarop je tot uiterlijk 30 april 2017 de tijd hebt om jouw antwoord te formuleren. Wie slaagt voor de schriftelijke proef, wordt uitgenodigd voor het selectiegesprek op 16 of 17 mei.

Vragen over de jobinhoud? Stel ze aan Steven De Laet, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs, op 02 506 41 62 of via steven.delaet@ovsg.be. Met vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Patrik Van Belle (02 506 41 55).

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs