Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogisch adviseur Deeltijds Kunstonderwijs - domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Voor de dienst Pedagogische Begeleiding Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO) zoeken we een voltijdse

Pedagogisch adviseur

voor het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Taken

De pedagogisch adviseur DKO begeleidt de hem/haar toegewezen academies in hun zorg voor de onderwijskwaliteit conform de decretaal vastgelegde opdrachten in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs en het begeleidingsplan van OVSG en bij het versterken van hun beleidsvoerend vermogen door:

 • op vraag van de schoolbesturen/academies de academies te ondersteunen bij het opstellen van een begeleidingsplan en dit samen met de directie en het schoolteam op te volgen. De begeleiding werkt in de eerste plaats proactief. Ook word je als adviseur regelmatig gevraagd academies na doorlichting te begeleiden om de door de onderwijsinspectie vastgestelde tekorten weg te werken;
 • op basis van onderwijskundige behoeften en tendensen initiatieven te nemen om met academies en (deel)teams begeleidingstrajecten uit te zetten en de uitvoering ervan te ondersteunen. Eveneens worden in het kader hiervan ontmoetingsdagen en workshops voor diverse doelgroepen (directies, vakwerkgroepen, leerplancommissies…) georganiseerd en door de pedagogisch adviseur begeleid. Het uitwerken en verzorgen van vormingsmomenten maakt daar eveneens deel van uit;
 • in het DKO-team mee te werken aan de ontwikkeling van een efficiënt en effectief instrumentarium dat ingezet wordt bij begeleidingsinterventies en vormingsinitiatieven: syllabi, brochures, visieteksten…;
 • netwerken uit te bouwen die gericht zijn op de klanten (schoolbesturen, academies, directies, leraren…) maar eveneens binnen de brede kunst(educatieve) wereld (o.a. door vertegenwoordigende taken op te nemen bij externe organisaties, bv. bij educatieve en culturele organisaties en fora).

Wat wij verwachten

 • Je hebt een goed inzicht in de (minimum) leerplannen DKO, het onderwijsaanbod en de onderwijsstructuren in Vlaanderen en een levendige interesse voor de andere onderwijsniveaus met het oog op mogelijke samenwerking;
 • Je bent vertrouwd met actuele onderwijskundige tendensen en volgt in het bijzonder de huidige ontwikkelingen binnen het DKO op;
 • Je hebt een basiskennis van de regelgeving met betrekking tot het DKO.
 • Je kan functioneren in een hedendaagse digitale omgeving.
 • Organisatie gebonden competenties:
  • Klantgericht
  • Organisatie betrokken
  • Leer- en veranderingsbereid
  • Samenwerken
  • Betrouwbaar en integer
 • Functie gebonden competenties:
  • Analytisch en synthetisch denken
  • Agogisch vaardig en coachend ondersteunen
  • Communicatievaardig
  • Flexibel
  • Innoverend

Wat wij bieden

 • Je behoudt jouw loopbaan- en weddeanciënniteit;
 • Je ontvangt een kosten- en verplaatsingsvergoeding;
 • Je werkt heel regelmatig thuis, daarnaast kan je terecht in de moderne kantooromgeving van Huis Madou in hartje Brusselµ
 • Je hebt een afwisselende job met veel externe contacten in een sector die voortdurend in beweging is;
 • Je kan constructief meewerken aan het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
 • Je krijgt boeiende taken i.v.m. onderwijsontwikkelingen;
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen;
 • Je krijgt kansen om te professionaliseren.

Interesse?

Stuur ten laatste op woensdag 7 oktober 2020 je sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar de heer Patriek Delbaere, algemeen directeur, via mail aan personeel@ovsg.be. De sollicitaties omvatten minstens een brief tot motivering, een omstandig CV, en de stukken die bewijzen dat de kandidaat over een vereist diploma beschikt en aan de decretale voorwaarden voldoet. Met onvolledige sollicitaties kan geen rekening worden gehouden.

Meer weten over de positie, de algemene voorwaarden en selectieprocedure? Lees dan zeker de bijlage. 

Met al je vragen over het job inhoudelijke aspect kan je terecht bij Hans Laureyn (02 506 41 72 of hans.laureyn@ovsg.be). Wens je meer info over dienstverband of arbeidsvoorwaarden, contacteer dan Kathleen Charliers (02 506 50 82 of kathleen.charliers@ovsg.be).

   

  Eerstvolgende nascholingen

   Blijf op de hoogte

   e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs