Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Educatief-commercieel directeur

De Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten is op zoek naar een 

Educatief-commercieel directeur

verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw van alle betalende dienstverlening binnen OVSG.

 

De educatief-commercieel directeur waakt erover dat in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs een maximaal marktaandeel wordt bereikt, binnen een kostendekkende en duurzame omgeving, door maximale (inhoudelijke) samenwerking met de andere afdelingen van de organisatie waar dit kan en/of door samenwerking met derden wanneer dit aangewezen is.
Als directeur en lid van het directiecomité, draagt hij/zij mee het algemeen beleid van de organisatie en is hij/zij er mee verantwoordelijk voor dat de organisatie haar visie, missie en doelen zorgvuldig en nauwgezet realiseert.

Verantwoordelijkheden

De educatief-commercieel directeur legt verantwoording af aan de algemeen directeur OVSG/ gedelegeerd bestuurder AVSG. Hij/zij is eindverantwoordelijke voor de educatieve-commerciële afdeling: het aansturen van de dienst vorming en van het secretariaat, het ontwikkelen en uitbouwen van nascholingen en opleidingstrajecten in samenwerking met de pedagogische begeleiding en de koepelwerking, de opbouw van een digitale leeromgeving, de administratie en organisatie van alle betalende dienstverlening, regelmatig marktonderzoek, opzetten en uitvoeren van promoties en financiële opvolging. Hij/zij maakt als gemandateerde van OVSG deel uit van de bestuursorganen van MOEV en rapporteert op regelmatige basis over de werking van MOEV.
De directeur is verantwoordelijk voor onder meer de volgende kernopdrachten:

 • Bemiddelingsinstantie bij of organisator van meerdaagse extramuros activiteiten in België zoals van sport- en openluchtklassen, stadsklassen, plattelandsklassen, zeeklassen, cultuurklassen, …;
 • Ontwikkelen van een geïntegreerd navormingsaanbod en/of opleidingstrajecten gebaseerd op de noden vanuit het onderwijsveld en vanuit de maatschappelijke verwachtingen en wetenschappelijke innovaties;
 • Zorgen voor een geïntegreerd navormingsaanbod naar scholen, academies en besturen toe en opvolgen van een doorgedreven innovatie van het aanbod;
 • Organisatie en digitalisatie van toetsen waaronder de jaarlijkse OVSG-toets;
 • Verdere ontwikkeling en uitbouw van (digitale) materialen, publicaties en instrumenten zoals doelenboeken en leerplanzoeker voor basisonderwijs en een digitale kwaliteitstool voor DKO, …;
 • Garanderen van een doorgevoerde kwaliteitscontrole van alle betalende dienstverlening;
 • Organiseren van evenementen en beurzen;
 • Betalende dienstverlening aan schoolbesturen in het bijzonder binnen hun opdracht als werkgever zoals jureringen en evaluatieprocedures;

Uiterlijk op 27 februari 2020 stuurt u uw motiveringsbrief en uw CV naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG per mail gericht aan personeel@ovsg.be. Let er op dat uw brief en uw CV samen maximum 4 pagina’s lang mogen zijn.

De volledige functieomschrijving en lijst van competenties vindt u terug in de bijlage.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs