Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Directeur Pedagogische Begeleiding

Wij zoeken een Directeur Pedagogische Begeleiding voor de dagelijkse leiding van onze begeleidingsdienst met het oog op een zo snel mogelijke indiensttreding. Er is een inloopperiode voorzien met de huidige Directeur Pedagogische Begeleiding.

Plaats in de organisatie

Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur. Je bent de eindverantwoordelijke voor de afdeling pedagogische begeleiding.

 

 

Taken

 • Als directeur en lid van het directiecomité draag je mee bij aan het algemeen beleid in de organisatie en ben je er mee verantwoordelijk voor dat de organisatie haar missie, visie en doelstellingen realiseert.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de afdeling pedagogische begeleiding:
  • de onderwijsinstellingen (stedelijke en gemeentelijke scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs, academies en ondersteuningsnetwerken) ondersteunen bij het realiseren van hun pedagogisch project
  • de onderwijsinstellingen ondersteunen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot lerende, professionele organisatie door:
   • netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen
   • leidinggevenden te vormen en ondersteunen
   • het beleidsvoerend vermogen van de instellingen te bevorderen
   • de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen
   • de beroepsbekwaamheid van personeelsleden te ondersteunen
 • Je ondersteunt en begeleidt, op verzoek van een schoolbestuur, de onderwijsinstelling bij de uitwerking van actiepunten na een doorlichting.
 • Je overlegt met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus over onderwijskwaliteit en de kwaliteit van leerlingenbegeleiding.
 • Je participeert aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders hebben.
 • Je neemt met raadgevende stem deel aan de bestuursorganen van OVSG.
 • Je ondersteunt de goede samenwerking met de andere primaire processen binnen de organisatie (algemeen beleid, koepelwerking en OVSGplus) en zorgt voor een vlotte en constructieve samenwerking met de dienst organisatie die instaat voor de ondersteunende processen.

Wat wij verwachten

 • Je bent een bevlogen en inspirerend leider die beschikt over voldoende beleidsmatige, organisatorische, onderwijskundige kennis en managementvaardigheden.
 • Je beschikt over het vermogen om de organisatie in termen van doelstellingen, middelen, timing en evaluatie te analyseren en te synthetiseren.
 • Je bent communicatief ingesteld en in staat je medewerkers te coachen.
 • Je promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten en draagt deze missie met geestdrift uit.

Voorwaarden

 • Je bent vastbenoemd of aangesteld in het onderwijs, of werkt als contractueel personeelslid van de pedagogische begeleidingsdiensten van het onderwijs, met een dienstanciënniteit van minimum 8 jaar (berekend volgens artikel 6 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991)  OF je geeft blijk van een zeer grondig onderwijskundig inzicht en hebt ten minste 8 jaar relevante ervaring in of met het onderwijs.
 • Je beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
 • Je beschikt over een zeer grondig onderwijskundig inzicht en hebt kennis van het Vlaams onderwijslandschap.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende of in een kaderfunctie.
 • Ervaring als leerkracht, medewerker en/of directie in een onderwijsinstelling (werkveldervaring) is een meerwaarde.

Wat wij bieden

 • Een inhoudelijke job met veel verantwoordelijkheid
 • Een aantrekkelijke verloning die rekening houdt met je relevante ervaring
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer en een vergoeding voor functie gebonden kosten
 • Een hybride werkomgeving (mogelijkheid om regelmatig thuis te werken)
 • Een moderne kantooromgeving in Huis Madou (hartje Brussel)

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk zaterdag 14 mei 2022 via het e-mailadres personeel@ovsg.be. . De sollicitatie omvat een omstandig CV en een motiveringspaper. In deze paper (maximum 7.500 tekens) motiveer je je sollicitatie op basis van de hierboven vermelde verwachtingen.

Verloop van de procedure

 • Kandidaten die de selectiecommissie weten te overtuigen met hun cv en motiveringspaper krijgen een schriftelijke proef. Deze wordt per mail bezorgd op maandag 16 mei 2022. Het proefschrift moet uiterlijk op zondag 29 mei 2022 ingeleverd worden.
 • Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondelinge proef op vrijdag 17 juni 2022 en een assessment bij een extern bureau in de week van 27 juni 2022.
 • Op basis van een rapport van de selectiecommissie neemt het Bestuursorgaan van OVSG begin juli een eindbeslissing. Alle kandidaten worden nadien per mail op de hoogte gebracht.

Vragen?

Meer informatie met betrekking tot deze functie is beschikbaar bij de algemeen directeur, Walentina Cools, via walentina.cools@ovsg.be.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs