Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Directeur pedagogische begeleiding

De Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten is op zoek naar een 

Directeur pedagogische begeleiding

verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de afdeling pedagogische begeleiding.

 

De directeur pedagogische begeleiding legt verantwoording af aan de algemeen directeur. Hij/Zij is de eindverantwoordelijke voor de afdeling pedagogische begeleiding met daarin de begeleidingsdiensten voor de onderwijsniveaus en de CLB’s, de studie- en ontwikkelingsdienst en de projectmedewerkers.

Hij/Zij ondersteunt hierbij enerzijds de goede samenwerking van de andere primaire processen binnen de organisatie - koepelwerking en de afdeling advies, vorming en service - en zorgt anderzijds voor een vlotte en constructieve samenwerking met betrekking tot de secundaire processen onder leiding van de directeur organisatie.

Hij/Zij is verantwoordelijk voor het realiseren van de aan de pedagogische begeleidingsdienst toegewezen decretale opdrachten door middel van  een optimaal werkende afdeling pedagogische begeleiding:

 • De onderwijsinstellingen (stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs) ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch project;
 • De onderwijsinstellingen ondersteunen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie door:
  • netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen
  • leidinggevenden te ondersteunen en te vormen
  • de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een instelling en instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden en personeelsleden met bijzondere opdrachten
  • het beleidsvoerend vermogen van de instellingen te versterken
  • de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen.
 • Op verzoek van het schoolbestuur de onderwijsinstelling ondersteunen en begeleiden bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;
 • Onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
 • Met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;
 • Participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders hebben.

Uiterlijk op 16 februari 2020 stuurt u uw motiveringsbrief en uw CV naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG per mail gericht aan personeel@ovsg.be. Let er op dat uw brief en uw CV samen maximum 4 pagina’s lang mogen zijn.

De volledige functieomschrijving en lijst van competenties vindt u terug in de bijlage.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs