Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

 

Algemeen directeur

OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten. Daarvoor bieden we een uitgebreide dienstverlening aan. We behartigen de belangen en organiseren de pedagogische begeleiding van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. OVSG biedt ondersteuning en juridisch advies en staat in voor de professionalisering van haar onderwijzend personeel. Onze meer dan 140 personeelsleden staan ten dienste van bijna 800 scholen, centra en academies met in totaal 390 000 leerlingen of cursisten.

Wij zoeken een Algemeen Directeur voor de dagelijkse leiding van OVSG met het oog op een indiensttreding vanaf ten vroegste 16 augustus 2021. Er is een meeloopperiode voorzien met de huidige Algemeen Directeur tot 15 januari 2022.

Taken

 • Je bent in overleg met de bestuursorganen verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging.
 • Je hebt als hoofddoelstelling het maximaal inzetten van de diverse diensten bij de uitvoering van het algemeen beleid en ter ondersteuning van de schoolbesturen.
 • Je leidt en coördineert de verschillende afdelingen van de vereniging en wordt hierbij ondersteund door een team van directeurs, leidinggevenden en enthousiaste medewerkers.
 • Je waakt over de kwaliteit van de belangenbehartiging en de juridische dienstverlening en zet een gebalanceerd beleid uit.
 • Je ziet toe op de kwaliteitsvolle uitvoering van de decretale opdrachten van de afdeling pedagogische begeleiding.
 • Je bewaakt de goede werking en verdere uitbouw van de educatief-commerciële afdeling OVSG plus.
 • Je waakt over een goede uitvoering van alle ondersteunende processen en een gezond financieel beleid.
 • Je hebt een belangrijke vertegenwoordigende functie en treedt op als gesprekspartner bij diverse officiële instanties.
 • Je bent het gezicht van de vereniging en staat in voor een sterke interne en externe communicatie.

Plaats in de organisatie

Wat wij verwachten

 • Je beschikt over een master diploma of behaalt een gelijkwaardig niveau door verworven competenties.
 • Je bent een bevlogen en inspirerend leider die beschikt over voldoende beleidsmatige, organisatorische, onderwijskundige kennis en managementvaardigheden.
 • Je beschikt over het vermogen om de organisatie in termen van doelstellingen, middelen, timing en evaluatie te analyseren en te synthetiseren.
 • Je bent communicatief ingesteld en in staat je medewerkers te coachen.
 • Je combineert inzicht in het Vlaams onderwijslandschap en het gemeentelijk beleid met minstens 5 jaar professionele ervaring in een leidinggevende of kaderfunctie.
 • Je promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten en draagt deze missie met geestdrift uit.

Wat wij bieden

 • Na een geslaagde proefperiode volgt er een contract van onbepaalde duur. Ook een aanstelling op basis van een verlof in het onderwijs behoort tot de mogelijkheden.
 • Een inhoudelijke job met veel verantwoordelijkheid.
 • Een aantrekkelijke verloning die rekening houdt met je relevante ervaring.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer en een vergoeding voor functie gebonden kosten.
 • Tewerkstelling in de moderne kantooromgeving van Huis Madou in hartje Brussel.
 • Mogelijkheid om regelmatig thuis te werken.

Verloop van de procedure

 • Kandidaten die de selectiecommissie weten te overtuigen met hun sollicitatie krijgen een schriftelijke proef. Deze wordt per mail bezorgd op 30 maart 2021. Het proefschrift moet uiterlijk 22 april 2021 ingeleverd worden.
 • Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondelinge proef op 12 mei 2021.
 • De weerhouden kandidaten na de mondelinge proef worden uitgenodigd voor een assessment bij een extern bureau in de week van 24 mei 2021.
 • Op basis van een rapport van de selectiecommissie neemt het Bestuursorgaan van OVSG op 15 juni 2021 een beslissing. Alle kandidaten worden nadien per mail op de hoogte gebracht.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 21 maart 2021, gericht aan de voorzitter van de selectiecommissie, via het mailadres kandidatuur.algemeendirecteur@ovsg.be. De sollicitatie omvat een omstandig CV en een motiveringspaper. In deze paper (tussen de 7.500 en de 9.000 tekens) motiveer je je sollicitatie op basis van de hierboven vermelde verwachtingen.

Vragen?

Meer informatie met betrekking tot deze functie is beschikbaar bij de verantwoordelijke van Personeel & Organisatie marc.vanrompuy@ovsg.be.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs