Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Subsidiëring schoolinfrastructuur

Investeren in infrastructuur …

… kost veel geld. Gelukkig kan het schoolbestuur subsidies krijgen. Daarvoor kun je terecht bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. In het gemeentelijk onderwijs subsidiëren zij maximaal 70% van de investeringen voor basisonderwijs en 60% in die van secundair onderwijs.

OVSG en AGION

Omdat alle steden en gemeenten die zelf onderwijs organiseren vertegenwoordigd worden door OVSG, worden dossiers van stedelijke en gemeentelijk schoolbesturen behandeld door AGION op basis van een prioriteitenlijst die OVSG opstelt. Deze manier van werken is goedgekeurd door onze raad van bestuur.

Criteria

OVSG hanteert een aantal criteria om de aanvragen voor schoolgebouwendossiers op een prioriteitenlijst te plaatsen. De datum waarop de aanvraag is ingediend is het eerste en belangrijkste criterium. Als er een onvoorziene noodsituatie is die het geven van onderwijs in het gedrang brengt, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Bijkomende criteria zijn de aanwezigheid van containerklassen, een sterk gestegen aantal leerlingen, het feit dat al investeringen zijn gedaan met eigen middelen en de subsidies die in het recente verleden zijn verkregen. Met de huidige toestand van de gebouwen of met een doorlichtingsrapport wordt in principe geen rekening gehouden.

Voor wie?

Alleen het kleuter- en leerplichtonderwijs kan subsidiëring voor infrastructuurdossiers ontvangen via AGION. Het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en internaten komen niet in aanmerking. Indien je via de oproep DBFM “Scholen van Vlaanderen” een dossier DKO instuurt is momenteel subsidiëring wel mogelijk. (scholen van Vlaanderen | AGION

Normen

Opdat de werken gesubsidieerd kunnen worden, moeten ze aan bepaalde normen voldoen. De fysische norm (max. subsidiabele oppervlakte) en de financiële norm (max. subsidiabele kostprijs) die hiervoor gehanteerd worden, liggen vast in het BVR 5/10/2007. Parkeer en manoeuvreerruimte en niet-genormeerde omgevingswerken (zoals afsluitingen en groenaanleg) vallen buiten de subsidiëring. Let wel: groter of duurder bouwen mag, maar dit wordt niet gesubsidieerd.

Andere mogelijkheden en projectoproepen

Naast de klassieke subsidiëring zijn er nog mogelijkheden en doet de Vlaamse overheid regelmatig projectoproepen.

Lager BTW-tarief

Investeringen in scholenbouw (ongeacht het onderwijsniveau) genieten van het verlaagd BTW-tarief van 6%.

Multifunctionele gebouwen

Er zijn heel wat mogelijkheden om schoolinfrastructuur multifunctioneel te bouwen. Buiten de schooluren kan het gebouw opengesteld worden voor naschoolse activiteiten, zonder dat dit effect heeft op de subsidiëring. Mogelijks komen er in de toekomst opnieuw oproepen om de schoolsportinfrastructuur naschools toegankelijker te maken. Of andere functies kunnen aan het schoolgebouw gekoppeld worden: wonen boven de school, kinderopvang, zorg …

Vragen? schoolgebouwen@ovsg.be

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs