Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Subsidiëring schoolinfrastructuur

OVSG en AGIOn

Omdat alle steden en gemeenten die zelf onderwijs organiseren vertegenwoordigd worden door OVSG, worden dossiers van stedelijke en gemeentelijk schoolbesturen behandeld door AGIOn op basis van een prioriteitenlijst die OVSG opstelt. Deze manier van werken is goedgekeurd door onze raad van bestuur.

Criteria

OVSG hanteert een aantal criteria om de aanvragen voor schoolgebouwendossiers op een prioriteitenlijst te plaatsen. De datum waarop de aanvraag is ingediend is het eerste en belangrijkste criterium. Als er een onvoorziene noodsituatie is die het geven van onderwijs in het gedrang brengt, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Bijkomende criteria zijn de aanwezigheid van containerklassen, een sterk gestegen aantal leerlingen, het feit dat al investeringen zijn gedaan met eigen middelen en de subsidies die in het recente verleden zijn verkregen. Met de huidige toestand van de gebouwen of met een doorlichtingsrapport wordt in principe geen rekening gehouden.

Voor wie?

Alleen het kleuter- en leerplichtonderwijs kan subsidiëring voor infrastructuurdossiers ontvangen via AGIOn. Het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en internaten komen niet in aanmerking.

Normen

Opdat de werken gesubsidieerd kunnen worden, moeten ze aan bepaalde normen voldoen. De fysische en financiële normen die hiervoor gehanteerd worden, liggen vast in het BVR 5/10/2007. Parkeer en manoeuvreerruimte en niet-genormeerde omgevingswerken (zoals afsluitingen en groenaanleg) vallen buiten de subsidiëring.

 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs