Standpunten

Filters:
28/10/2021

OVSG doet voorstellen om lerarentekort aan te pakken

Na een uitgebreide raadpleging van stedelijke en gemeentelijke scholen en besturen doet OVSG een aantal voorstellen om het lerarentekort aan te pakken. Die h…

Lees meer
20/10/2021

Aandachtspunten bij decreet CAO XII

OVSG niet akkoord bij het ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII leerplicht, cao V basiseducatie en cao VI hoger o…

Lees meer
30/09/2021

Advies Vlor: doelstellingen inschrijvingsrecht sterker nastreven

De Vlor geeft advies over drie voorontwerpen van decreet over het inschrijvingsrecht die de Vlaamse Regering op 16 juli 2021 goedkeurde. Dit advies is voor e…

Lees meer
28/09/2021

Op weg naar centrale toetsen: behoud wat goed is

Via de invoering van centrale toetsen op vier momenten in de schoolloopbaan wil de Vlaamse overheid de vinger aan de pols houden van de onderwijskwaliteit. D…

Lees meer
30/08/2021

Schuif problemen niet door naar de zomerschool

Als op 1 september bijna 1.200.000 leerlingen naar school trekken, dan is dat hopelijk voor een onbezorgd schooljaar waarin opnieuw voluit onderwezen en gele…

Lees meer
07/04/2021

Leidinggeven in onderwijs

OVSG ontwikkelde een Referentiekader voor leidinggeven in scholen, centra en academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Lees meer
25/03/2021

Wat brengt Onderwijsdecreet XXXI?

Wat zijn de hoofdpunten in het nieuwe onderwijsdecreet? 

Lees meer
25/03/2021

Als school samenwerken met externen

Scholen werken samen met heel wat externe organisaties. Zijn ze betrouwbaar? Welke criteria hanteer je om een keuze te maken en waar moet je rekening mee hou…

Lees meer
29/10/2020

Kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten

Het beroep van leraar staat onder druk; naast de krappe en concurrentiële arbeidsmarkt hebben ook onze kenniseconomie en het langer professioneel actief blij…

Lees meer
02/07/2020

Centrale toetsen: vind het warm water niet opnieuw uit

De voorbije dagen laait de discussie over centrale toetsen in ons onderwijs weer op. Aanleiding daarvoor is de aankondiging van minister van Onderwijs Ben We…

Lees meer
22/06/2020

OVSG akkoord over het duaal lesgeven in het secundair onderwijs

OVSG geeft een protocol van akkoord bij het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijk project Duaal lesgeven in het secundair onderwijs”

Lees meer
12/02/2020

Sterkte technische richtingen: evenwicht tussen basisvorming en praktijkcomponent

In het schooljaar 2020-2021 zet de modernisering van het secundair onderwijs zich verder naar de tweede graad, die in de besluitvorming ook gekoppeld is aan …

Lees meer
25 resultaten

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina