Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Vlaamse regering bereikt akkoord over schoolorganisatie in leerplichtonderwijs

vrijdag 7 juni 2013

Op 3 mei keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen’ goed. Die nota kadert in het loopbaandebat dat de minister een tweetal jaar geleden heeft opgestart. Het loopbaandebat kwam er omdat er dringend iets moest worden gedaan aan het nijpende lerarentekort. De Vlaamse regering stelt dat voldoende schaalgrootte een noodzakelijke voorwaarde is. De conceptnota roept hiervoor de ‘scholengroepen’ in het leven.

De Vlaamse regering ziet voldoende schaalgrootte als een voorwaarde voor de schoolbesturen om als volwaardige werkgever te kunnen optreden en zo de nodige werkzekerheid, een aantrekkelijke jobinhoud, meer jobdifferentiatie en permanente competentieontwikkeling te kunnen realiseren. Uiteraard moet dit ook leiden tot meer beleidsvoerend vermogen en tot een efficiëntere besteding van de middelen. De Vlaamse Regering heeft deze conceptnota goedgekeurd, zonder daar evenwel enig financieel of budgettair engagement aan vast te koppelen. Het gaat om een ontwerptekst die het beginpunt vormt voor verdere discussie met de sociale partners om uiteindelijk te worden omgezet in een decreet. De tekst heeft dus zeker nog geen definitieve status. De tijd is echter bijzonder kort om zo’n belangrijk decreet tot in het parlement te brengen tegen begin 2014. Dit is meteen een eerste vraag bij deze conceptnota.

Algemene bedenkingen

Het is duidelijk dat deze conceptnota vele vragen oproept. Naast de zeer krappe timing om tot een decreet te komen, is dit een onduidelijke tekst die op vele vlakken onvoldragen is. Lossen deze voorstellen finaal het tekort aan leerkrachten op? Leveren ze een concrete bijdrage aan het oorspronkelijke probleem? Wat gebeurt er met het personeelsluik van het loopbaandebat en welke garanties zijn er dat er inzake de arbeidsvoorwaarden iets verandert? De scholengemeenschappen kunnen verder tot 2020. Maar de toekomst blijft onduidelijk. Het inschrijvingsbeleid en de werking van de LOP’s uitbreiden tot heel Vlaanderen is eerder een vlucht vooruit dan een concrete oplossing … En hoe verhoudt de gemeente zich tot dit alles, die als schoolbestuur investeert in onderwijs?

Lees hier de volledige conceptnota.

Meer vindt u in het artikel ‘Vlaamse regering bereikt akkoord over schoolorganisatie in leerplichtonderwijs’ (Imago, nummer 4, juni 2013, p. 16-18).

Adidas NMD R1

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs