Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Scholen die inschrijvingsregels niet ernstig nemen, moeten bestraft worden.

vrijdag 6 september 2013

OVSG, koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, vindt dat dit niet kan en dat fraude bestraft moet worden. In de wetgeving is overigens een sanctie voorzien: wie bewust fraudeert, kan 10% van de werkingsmiddelen voor de school verliezen.

Al vijftien jaar wordt in het onderwijs gewerkt aan een non-discriminatiebeleid. Opeenvolgende wetgevingen zijn uitgeschreven om in klassen en scholen een goede sociale mix van leerlingen te krijgen. Er was het GOK-decreet voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, op dit moment werkt het inschrijvingsdecreet met SES(sociaal-economische situatie)-indicatoren. Het onderwijs wil zich engageren om alle kinderen gelijke kansen te geven, ongeacht hun afkomst of sociaal-economische situatie. Dat is niet nieuw, we werken er al vijftien jaar aan.

Als dan blijkt dat er toch directeurs zijn, die het niet nodig vinden de wetgeving te respecteren en die via spitstechnologische vondsten de wet omzeilen, dan is dat schokkend. Een directeur zou een voorbeeldfunctie moeten hebben als het gaat over gelijke kansen geven aan alle kinderen. De meeste scholen en directies houden zich overigens wel degelijk aan de regelgeving. Uit respect voor deze overgrote meerderheid, moeten de sancties effectief toegepast worden.

Tot slot willen we erop wijzen dat de regelgeving over inschrijven in een school, hoe goed bedoeld ook, voor verbetering vatbaar is. Zo kunnen ouders hun kind in verschillende scholen inschrijven, terwijl andere kinderen – tot wanhoop van hun ouders - op de wachtlijst blijven staan. OVSG pleit er al lang voor om aan dit systeem van dubbele inschrijvingen paal en perk te stellen en enkel de laatste inschrijving te erkennen zodat de andere plaatsen vrij komen voor kinderen die geen school hebben. Het zou logisch zijn als een latere inschrijving automatisch alle vorige zou tenietdoen. We hopen dat de huidige onthullingen aanleiding zijn om de nodige aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet door te voeren.

Adidas Yeezy

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs