Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG geeft protocol van akkoord bij het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

donderdag 27 januari 2022

OVSG is steeds voorstander geweest van duaal leren, niet enkel in het leerplichtonderwijs maar ook in het volwassenenonderwijs. OVSG betreurt evenwel dat er geen bijkomende financiering voor trajectbegeleiding wordt voorzien. Trajectbegeleiding, contacten met bedrijven leggen, contracten afsluiten, cursisten en bedrijven opvolgen… zijn bijkomende opdrachten die buiten de reguliere werking van een centrum voor volwassenenonderwijs moeten gerealiseerd worden.

Bovendien vinden we het een gemiste kans dat op Vlaams niveau wordt beslist welke opleidingen binnen het volwassenenonderwijs duaal georganiseerd worden. Op die manier wordt de lokale dynamiek die ontstaat tussen een CVO en een individueel bedrijf om samen een duaal traject op te zetten in de kiem gesmoord. Elke beroepsgerichte opleiding in het volwassenenonderwijs is gebaseerd op een erkende beroepskwalificatie. Dit garandeert een link met een concreet beroep met bijhorende kans op tewerkstelling. In die zin zou daarom elke beroepsgerichte opleiding in aanmerking kunnen komen voor een duaal traject. Gelet op de hogervermelde tijds- en middeleninvestering van onder meer de trajectbegeleider, zullen centra voor volwassenenonderwijs niet lichtzinnig omgaan met de inrichting van het duaal traject. OVSG vreest dat de centrale regeling de lokale dynamiek zal fnuiken.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs