Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG gedeeltelijk akkoord met voorontwerp over alternerende opleidingen

maandag 18 april 2016

OVSG is gedeeltelijk akkoord met het Voorontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

De overheid heeft tijdens de onderhandelingen over dit voorontwerp van decreet positief gereageerd op een aantal vragen van de onderwijsverstrekkers, wat ook tot uiting komt in de definitieve tekst. Zo engageert de overheid zich om een passend aanbod uit te werken voor jongeren die nog niet klaar zijn om in duaal leren te stappen en om een tussentijdse evaluatie van de alternerende opleidingen te voorzien op het einde van het schooljaar 2016-2017.

Dat zijn positieve signalen, maar het geeft ons geen garanties over een aantal fundamentele principes. Daarom gaf OVSG een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het Voorontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

  1. In welke mate zal de overheid bereid zijn om dit decreet aan te passen na een grondige evaluatie van de proefprojecten?

Een tussentijdse evaluatie na één schooljaar voor een project dat over twee à drie jaar wordt uitgespreid, zal onvoldoende informatie geven om een definitief decreet te schrijven. Wij blijven erbij dat de evaluatie na het beëindigen van de proefprojecten van cruciaal belang is om het duaal leren in een definitieve plooi te gieten.

  1. Zal de overheid de belangrijkste doelstelling die ze zichzelf oplegt, nl. het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs, bereiken?

Het proefproject zal moeten uitwijzen of duaal leren een succesverhaal wordt in het regulier voltijds secundair onderwijs. Onze bezorgdheid over de leerlingen die in het huidige systeem van deeltijds leren en werken les volgen, is niet weggenomen. Als het nieuwe ‘duaal leren’ geen meerwaarde betekent voor deze groep van leerlingen, dan vrezen we een toename in plaats van een afname van de ongekwalificeerde uitstroom.

  1. De systemen van ‘Leren en werken’ in onze opleidingsstructuur moeten transparanter worden.

Een andere belangrijke doelstelling die de overheid zich stelt is om de duale systemen van leren en werken transparanter te maken voor alle gebruikers. OVSG is ervan overtuigd dat deze doelstelling niet wordt bereikt.
In de toekomst zal het voor alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen belangrijk zijn om een doorgedreven samenwerking met het werkveld uit te tekenen. Een uitbreiding van het aantal stage-uren, wat vele scholen al toepassen, zal ook voor het huidige regulier onderwijs een noodzaak zijn. Door in het nieuwe duaal systeem én te gaan werken met stages (zonder leervergoeding) én arbeidscontracten (met leervergoeding) kan geen eenvormigheid ontstaan in het nieuwe systeem van leren en werken. Hoe gaan we bijvoorbeeld het verschil kunnen aantonen tussen een studierichting waar men met gewone ‘stage-overeenkomsten’ zal werken en dezelfde studierichting waarbij men met ‘stage-overeenkomsten alternerende opleiding’ zal werken?
Wij zijn voorstander van twee systemen. Ofwel volg je de leerweg waarbij de opleiding versterkt wordt met ‘stages’, en wat OVSG betreft mogen die uitgebreid worden indien dat relevant is voor de opleiding. Ofwel volg je een duale leerweg waarbij een vast deel op de werkvloer wordt aangeboden onder de vorm van een arbeidscontract met een leervergoeding voor de jongere. Dat is dan voor iedereen transparant en duidelijk.

Tot slot herhalen wij dat het belangrijk is dat de projectscholen op zeer korte tijd duidelijk geïnformeerd worden over alle modaliteiten om in dit proefproject te stappen, gezien de tijdsdruk die de overheid ons in dit dossier oplegt. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat scholen starten op 1 september 2016 terwijl er nog onduidelijkheid is.

Air Foamposite One Glowing

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs