Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG gaat niet akkoord met het ontwerp van programmadecreet bij de tweede begrotingscontrole van 2012

woensdag 23 mei 2012

OVSG betreurt dat onderwijs geraakt wordt door besparingen, maar begrijpt ook dat de sector relatief gespaard wordt in de huidige operatie.
We stellen echter vast dat in deze besparingsronde de techniek van de desindexatie nu ook voor het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten wordt toegepast en dit voor de tweede keer op korte termijn. Dit treft deze instellingen in de kern van hun werking omdat het recurrente effect de werkingsmiddelen op lange termijn aantast.

Als maatregel op korte termijn is een desindexatie allicht niet te vermijden. OVSG meent echter dat in de toekomst de kerntaken binnen onderwijs ten allen tijde gevrijwaard dienen te worden en dat besparingen in de perifere uitgaven van het beleidsdomein moeten worden gezocht.
Binnen dezelfde logica dienen de nadelige effecten van deze en voorgaande desindexaties zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden.

Voor het DKO geeft deze besparing een extra wrang gevoel. In deze sector innen de academies immers de inschrijvingsgelden voor de centrale overheid en krijgen ze van de Vlaamse Gemeenschap een minimaal bedrag hiervan als werkingsmiddelen teruggestort.
Wij stellen vast dat de cursisten wel een geïndexeerd inschrijvingsgeld dienen te betalen, maar dat het aandeel dat Vlaanderen aan de sector terugstort verminderd wordt.
Bovendien ligt het – net omwille van het feit dat cursisten inschrijvingsgeld betalen - gevoelig voor academies om de extra kosten aan de cursist aan te rekenen.

In het volwassenenonderwijs wordt het inschrijvingsgeld, voor het eerst in jaren, verhoogd. An sich is deze aanpassing niet onredelijk. Het feit dat deze verhoging in eerste instantie dient om het ‘Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs’ te stutten en niet zozeer om de goede werking van de centra te garanderen, stemt echter tot nadenken. OVSG roept de overheid op de redenen waarom dit Fonds leegloopt kritisch te bekijken en met de sociale partners hierover het debat aan te gaan.
Alleszins is OVSG tevreden dat de overheid de onmogelijke timing waarop ze de aanpassing van het inschrijvingsgeld wou invoeren, tot een realistischer scenario heeft omgebogen.

Adidas sneakers

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs